powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

DEUBLIN - ROTAČNÍ PŘÍVODY Update 2 (CZ)

430 views

Informace pro konstruktéry obráběcích strojů
Princip činnosti rotačních přívodů 
Výběr správného rotačního přívodu pro vaši aplikaci 
Montážní tolerance
Připojení odtokové a přívodní hadice
Informace pro uživatele obráběcích strojů
Techniky montáže 
Filtrace a údržba chladicího média 
Shoda závitů 
Přívody v samonosném provedení
Konstrukce „Closed Seal“ (uzavřené těsnění) – pokud je médium
přítomno během otáčení
1005, 1101, 1116, 1108
Provedení Pop-Off® – když je možná rotace bez média
1109 
Provedení AutoSense® – když lze zaměnitelně používat jak chladicí
médium, tak tlakový suchý vzduch
1114
Provedení Pop-Off® – když je možná rotace bez média
902 
Provedení „Controlled Leakage“ (řízená lekáž) –
pro neomezený provoz s tlakovým suchým vzduchem
1115, 7000
1cestná konstrukce pro kombinace různých médií
1005/1101/1116
Konstrukce příruby 1114, 1108
Provedení SpindleShield®
1103, 1113
Bezložiskové přívody
Provedení „Closed Seal“ (uzavřené těsnění) –
když je médium během rotace vždy přítomné
1117
Provedení Pop-Off® – když je možná rotace bez média
1121
Provedení AutoSense® – když lze zaměnitelně používat jak chladicí
médium, tak tlakový suchý vzduch
1124, 1154
Kompaktní bezložiskové kazetové modely 
Vícecestné přívody
2 cestné přívody pro kombinace různých médií
2620 
3 cestné až 5 cestné přívody pro kombinace různých médií
2630, 2640, 2650 
Až 10kanálová hybridní vícecestná konstrukce pro kombinace různých médií 
Všeobecné informace
Záruka a další důležité informace 
Technická pomoc a podpora společnosti Deublin 
Pobočky společnosti Deublin a kontaktní informace

0 comments