powered by CADENAS

Social Share

Amazon

İntravenöz tedavi (14331 views - Medical & Health)

İntravenöz tedavi ya da IV tedavi sıvı maddenin doğrudan damar yoluyla verildiği tedavidir. Aralıklı ya da devamlı olabilir, devamlı olanına intravenöz drip denilir. İntravenöz sözcüğü damar içi anlamına gelir, ancak genellikle IV tedaviyi anlatmak için kullanılır. Diğer ilaç verme yolları ile karşılaştırıldığında intavenöz yol, sıvıların ve ilaçların vücut boyunca iletiminin en hızlı yoludur. Bazı medikasyonlar zehirli iğne ile idam ve kan naklinde olduğu gibi bazı medikasyonlar da sadece intravenöz yolla verilebilir. 2-5 ml kadar ilacın kas içine (intramüskuler) verilmesidir. Kas SC dokuya oranla bol miktarda damarlı olup, sinirleri daha azdır. bu nedenle fazla miktarda ve iritan olan ilaçlar verilebilir. IM enjeksiyon bölgeleri büyük sinir ve kan damarlarından zengin olduğu için SC enjeksiyona oranla infeksiyon riski daha fazladır. Apse, kist, nekroz, doku hasarı, ağrı, kaza ile damara girme, sinir yaralanması gibi komplikasyonlar için önlemler alınmalıdır. Özellikle yenidoğan ve preamatüre bebeklerde, enjeksiyonlara, bağlı olarak siyatik sinir hasarı sonucu komplikasyonlar görülebilir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

İntravenöz tedavi

İntravenöz tedavi

İntravenöz tedavi

İntravenöz tedavi ya da IV tedavi sıvı maddenin doğrudan damar yoluyla verildiği tedavidir. Aralıklı ya da devamlı olabilir, devamlı olanına intravenöz drip denilir. İntravenöz sözcüğü damar içi anlamına gelir, ancak genellikle IV tedaviyi anlatmak için kullanılır.

Diğer ilaç verme yolları ile karşılaştırıldığında intavenöz yol, sıvıların ve ilaçların vücut boyunca iletiminin en hızlı yoludur. Bazı medikasyonlar zehirli iğne ile idam ve kan naklinde olduğu gibi bazı medikasyonlar da sadece intravenöz yolla verilebilir.

2-5 ml kadar ilacın kas içine (intramüskuler) verilmesidir. Kas SC dokuya oranla bol miktarda damarlı olup, sinirleri daha azdır. bu nedenle fazla miktarda ve iritan olan ilaçlar verilebilir. IM enjeksiyon bölgeleri büyük sinir ve kan damarlarından zengin olduğu için SC enjeksiyona oranla infeksiyon riski daha fazladır. Apse, kist, nekroz, doku hasarı, ağrı, kaza ile damara girme, sinir yaralanması gibi komplikasyonlar için önlemler alınmalıdır. Özellikle yenidoğan ve preamatüre bebeklerde, enjeksiyonlara, bağlı olarak siyatik sinir hasarı sonucu komplikasyonlar görülebilir.This article uses material from the Wikipedia article "İntravenöz tedavi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical