powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Faz diyagramı (24637 views - Physics)

Fiziksel kimyada, mineralojide, malzeme biliminde ve metalurjide termodinamik-farklı fazlar arasında denge hallerini gösteren grafik. Matematik ve fizikte alternatif olarak faz uzayı anlamına da gelmektedir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Faz diyagramı

Faz diyagramı

Fiziksel kimyada, mineralojide, malzeme biliminde ve metalurjide termodinamik-farklı fazlar arasında denge hallerini gösteren grafik. Matematik ve fizikte alternatif olarak faz uzayı anlamına da gelmektedir.

Basınç-Sıcaklık Diyagramı

En basit faz diagramları bir maddenin örneğin suyun basınç-sıcaklık diagramlarıdır. Faz diagramı basınç-sıcaklık uzayında maddenin hal değişimi sırasındaki değişimleri belirtir.

Tipik bir faz diyagramı. Noktalı çizgi suyun anormal olan davranışını gösterir. Yeşil çizgi Donma sıcaklığının mavi çizgi Kaynama sıcaklığının , basınç etkisinde değişimlerini göstermektedir.


This article uses material from the Wikipedia article "Faz diyagramı", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Physics

Physics, science