powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kinesiyoloji (12187 views - Medical & Health)

Kinesiyoloji, insan hareketleri üzerine çalışan bilim dalıdır. Latince'de hareket anlamına gelen "kinesis" ve çalışma ya da bilim anlamına gelen "logia" kelimelerinden türemiş olan kinesiyoloji, insan kinetiği olarak da adlandırılır. Genellikle beden eğitimci ve spor dünyasında çalışmak isteyenler tarafından okunur.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical