powered by CADENAS

Social Share

Makas (demiryolu) (27278 views - Transportation - Air Water Earth)

Makas, demiryollarında iki yolun belli bir açıda kesişimini ve bu yollar arasında geçişi sağlayan bağlantıdır. Sadece kesişimi sağlayan ancak yolların birinden bir diğerine geçişi sağlamayan bağlantı için kruvazman sayfasına bakınız. Birçok makas türü ve sınıflandırma çeşidi vardır. Basit Makas, Çifte Makas, Basit Çapraz Makas, Tam Çapraz Makas.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Makas (demiryolu)

Makas (demiryolu)

Makas (demiryolu)

Makas, demiryollarında iki yolun belli bir açıda kesişimini ve bu yollar arasında geçişi sağlayan bağlantıdır. Sadece kesişimi sağlayan ancak yolların birinden bir diğerine geçişi sağlamayan bağlantı için kruvazman sayfasına bakınız.

Birçok makas türü ve sınıflandırma çeşidi vardır. Basit Makas, Çifte Makas, Basit Çapraz Makas, Tam Çapraz Makas.

Makas elemanları

  • Makas dili
  • Yaslanma rayı
  • Makas göbeği
  • Tavşan ayağı
  • Kontrray


This article uses material from the Wikipedia article "Makas (demiryolu)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht