powered by CADENAS

Social Share

Poliovirüs (15629 views - Medical & Health)

Poliovirüs Picornaviridae familyasının bir üyesi ve insan enterovirüsü olup, poliomiyelitin etkin ajanıdır. Poliovirüs bir RNA genomu ve protein kapsülünden oluşmuştur. Genom yaklaşık 7500 nükleotid uzunluğunda olup, tek zincirlidir. Viral parçacıklar ikosahadral simetri ile yaklaşık 30 nanometre çapındadır. Kısa genom ve basit kompozisyon olması sebebiyle sadece RNA ve-poliovirus, bu kapsüller olmayan bir zarflı Ikosahedral protein tabakası nedeniyle yaygın basit anlamlı bir virüs olarak kabul edilir. Poliovirüs ilk olarak 1909'da Karl Landsteiner ve Erwin Popper tarafından izole edilmiştir. 1981'de poliovirüs genomu iki farklı takım araştırmacıları tarafından yayımlanmıştır. Bunlar Vincent Racaniello,David Baltimore ve Naomi Kitamura, diğerleri at New York Devlet Üniversitesnden Stony Brook. Poliovürüs iyi karakterize virüslereden biridir ve RNA'nın biyolojik modelini anlamada kullanılan modellerdendir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Poliovirüs

Poliovirüs

Poliovirüs
Vikipedi:Taksokutu
Poliovirüs

Bilimsel sınıflandırma
Takım: Picornavirales
Familya: Picornaviridae
Cins: ''Enterovirus''
Tür: ''Human enterovirus C

Human enterovirus C [1]


Poliovirüs Picornaviridae familyasının bir üyesi ve insan enterovirüsü olup, poliomiyelitin etkin ajanıdır.

Poliovirüs bir RNA genomu ve protein kapsülünden oluşmuştur. Genom yaklaşık 7500 nükleotid uzunluğunda olup, tek zincirlidir. Viral parçacıklar ikosahadral simetri ile yaklaşık 30 nanometre çapındadır. Kısa genom ve basit kompozisyon olması sebebiyle sadece RNA ve-poliovirus, bu kapsüller olmayan bir zarflı Ikosahedral protein tabakası nedeniyle yaygın basit anlamlı bir virüs olarak kabul edilir.

Poliovirüs ilk olarak 1909'da Karl Landsteiner ve Erwin Popper tarafından izole edilmiştir. 1981'de poliovirüs genomu iki farklı takım araştırmacıları tarafından yayımlanmıştır. Bunlar Vincent Racaniello,David Baltimore ve Naomi Kitamura, diğerleri at New York Devlet Üniversitesnden Stony Brook. Poliovürüs iyi karakterize virüslereden biridir ve RNA'nın biyolojik modelini anlamada kullanılan modellerdendir.

Yaşam Döngüsü

KaynakçaThis article uses material from the Wikipedia article "Poliovirüs", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical