powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Moai (16422 views - Art Styles - Art Movements)

Moai (Tekil: Moai, aslen Rapanui lisânında "taş tasvir" anlamında Moai Maea) Büyük Okyanus'ta, Şili'nin 3703 km. batısındaki Paskalya Adası'nda bulunan som taştan devâsa heykellere verilen isimdir. Polinezya'nın diğer yörelerinde de görülen pagan merâsim alanlarını oluştururlar.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Moai

Moai

Moai (Tekil: Moai, aslen Rapanui lisânında "taş tasvir" anlamında Moai Maea) Büyük Okyanus'ta, Şili'nin 3703 km. batısındaki[1] Paskalya Adası'nda bulunan som taştan devâsa heykellere verilen isimdir. Polinezya'nın diğer yörelerinde de görülen pagan merâsim alanlarını oluştururlar.

Heykellerin keşfedilişi

Moai heykellerini ve tapınakları 1722'de adaya ayak basan ilk Avrupalı, Alman denizci ve kâşif Carl Friedrich Behrens keşfetti. Adaya 1935'te giden Alman misyoner ve dilbilimci Sebastian Englert, 638 tane heykeli türlerine ve büyüklüklerine göre sınıflandırarak kaydetti. İngilizce orijinal ismiyle Easter Island Statue Project (Paskalya Adası Heykelleri Projesi) 1969 ile 1976 arasında yürüttüğü araştırmalarda ise 887 heykeli kayda geçirdi. Toplamda 1000'den fazla heykel olduğu tahmin ediliyor. Moai heykellerinin yaşı hakkında henüz kesin bir bilgi elde edilememişse de, 1500 yıldan daha yaşlı olmadıklarına şüphe yoktur.[2]

Heykellerin yapısı ve anlamı

En uzun Moai'ye Paro denir ve yaklaşık 10 metre uzunluğa, 82 ton ağırlığa sahiptir. En ağır Moai ise 86 tondur ve tamamlanmamıştır. Eğer tamamlansaydı 21 metre uzunluğa ve 270 ton ağırlığa sahip olacağı tahmin edilmektedir. Heykellerin dinsel anlamı tam olarak bilinmemekte, iskelet biçiminde yaşadığına inanılan ataları temsil ettikleri sanılmaktadır. Erkek figürler "Moai Kavakava", dişi figürler de "Moai Pæpæ" adıyla anılır. Moai bazen bereket törenlerinde, ama genellikle hasat kutlamalarında kullanılır. İlk toplanan ürünler çevrelerine yığılırdı.

Dış bağlantılar

  1. ^ http://www.eisp.org/120/
  2. ^ http://www.eisp.org/2130/


This article uses material from the Wikipedia article "Moai", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Art Styles - Art Movements

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Library - Steampunk Bauhaus Jugendstil Klassizismus Art Nouveau Modern Art AvantGarde Cubism Kubismus