powered by CADENAS

Social Share

Serapis (10287 views - Art Styles - Art Movements)

Serapis bir Mısır Tanrısıdır. Zeus-Serapis veya Serapis-Helios gibi ikili adlarla, bazen de Mısır ana tanrıçası İsis ile aynı tapınakta tapılırdı. Sütun şeklinde bir başlık giyen sakalı bir adam olarak betimlenir. Güneş ve boğa simgeleridir. Mısır firavunu Ptolemy I döneminde adına tapınaklar yapılmaya başlayan Serapis, yunan tasvirlerinde yanında üç başlı köpek Kerberos ile gösterilir. Roma İmparatoru Septimius Severus döneminde Serapis inancı zirveye çıktı
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Serapis

Serapis

Serapis

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com).

Serapis bir Mısır Tanrısıdır. Zeus-Serapis veya Serapis-Helios gibi ikili adlarla, bazen de Mısır ana tanrıçası İsis ile aynı tapınakta tapılırdı. Sütun şeklinde bir başlık giyen sakalı bir adam olarak betimlenir. Güneş ve boğa simgeleridir.

Mısır firavunu Ptolemy I döneminde adına tapınaklar yapılmaya başlayan Serapis, yunan tasvirlerinde yanında üç başlı köpek Kerberos ile gösterilir. Roma İmparatoru Septimius Severus döneminde Serapis inancı zirveye çıktı

Kültür

Aslen Mısır kökenli bir tanrı olan Serapis, Roma İmparatorluğu döneminde Yunan kültüründen de etkilenerek Mısır dışına yayılabildi. Tapınaklarına "serapeum" adı verilir. En önemli ibadet noktalarından biri İskenderiyedir. Bazı Serapis inanç merkezleri;

  • Empuries-Neapolis, İspanya
  • Roma, İtalya
  • Qasr Dush, Libya
  • İskenderiye, Mısır
  • Maharraqa, Mısır
  • Bergama, Türkiye
  • Efes, Türkiye
  • Milet, Türkiye
  • Sinop, Türkiye
Antik Mısır Mısır Mitolojisi
Heliopolisli Sekiz tanrı/Ogdoad
Amon/Amunet | Huh/Hauhet | Kuk/Kauket | Nu/Naunet
Heliopolisli Dokuz tanrı/Ennead
Atum | Şu/Shu | Tefnut | Geb | Nuit/Nut | Ausare/Osiris | İsis/Aset | Set | Nebet Het/Neftis
Diğer Büyük Tanrı ve Tanrıçalar
Anubis | Apis | Aton | Bast | Djehuty | Hathor | Horus | Khepri | Chons | Ma'at | Min | Neith | Ptah | Ra | Sekhmet | Sobek | Wepwawet | Heryşaf


This article uses material from the Wikipedia article "Serapis", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Art Styles - Art Movements

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Library - Steampunk Bauhaus Jugendstil Klassizismus Art Nouveau Modern Art AvantGarde Cubism Kubismus