powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Joule yasası (17417 views - Electrical Engineering)

Joule yasası aslında iki farklı yasa olup, elektrik akımının yarattığı ısı ile bir ideal gazın iç enerjisinin, onun basınç, hacim ve sıcaklığına olan bağımlılığını ilişkilendirir. Joule'un birinci kanunu (Joule etkisi olarak da bilinir), bir iletken üzerinden geçen elektrik akımı ile onun yarattığı ısı arasındaki ilişkiyi veren fiziksel bir kanundur. Adı, 1840'larda bu kavram üzerine çalışmalar yapan James Prescott Joule'a ithafen verilmiştir ve şu şekilde ifade edilir: Q = I 2 ⋅ R ⋅ t {\displaystyle Q=I^{2}\cdot R\cdot t} Formülde Q , direnci R olan bir iletken üzerinden t sürede geçen sabit akım I tarafından yaratılan ısıdır. Akım (amper), direnç (ohm), zaman da (saniye) olduğunda Q 'nun birimi joule olacaktır. Joule'un birinci kanunu, daha sonra Heinrich Lenz tarafından da bağımsız olarak bulunduğu için, bazen Joule-Lenz kanunu olarak da adlandırılır. Joule'un ikinci kanunu , ideal bir gazın iç enerjisinin, onun hacmi ve basıncından bağımsız, yalnızca sıcaklığına bağımlı olduğunu ifade eder.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Joule yasası

Joule yasası

Joule yasası aslında iki farklı yasa olup, elektrik akımının yarattığı ısı ile bir ideal gazın iç enerjisinin, onun basınç, hacim ve sıcaklığına olan bağımlılığını ilişkilendirir.

Joule'un birinci kanunu (Joule etkisi olarak da bilinir), bir iletken üzerinden geçen elektrik akımı ile onun yarattığı ısı arasındaki ilişkiyi veren fiziksel bir kanundur. Adı, 1840'larda bu kavram üzerine çalışmalar yapan James Prescott Joule'a ithafen verilmiştir ve şu şekilde ifade edilir:

Formülde Q , direnci R olan bir iletken üzerinden t sürede geçen sabit akım I tarafından yaratılan ısıdır. Akım (amper), direnç (ohm), zaman da (saniye) olduğunda Q 'nun birimi joule olacaktır.

Joule'un birinci kanunu, daha sonra Heinrich Lenz tarafından da bağımsız olarak bulunduğu için, bazen Joule-Lenz kanunu olarak da adlandırılır.

Joule'un ikinci kanunu , ideal bir gazın iç enerjisinin, onun hacmi ve basıncından bağımsız, yalnızca sıcaklığına bağımlı olduğunu ifade eder.This article uses material from the Wikipedia article "Joule yasası", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced