powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Perili ev (13558 views - Day Of)

Perili ev, içinde doğaüstü ve genellikle kötü niyetli hayalet, cin gibi varlıkların yaşadığına inanılan yer. Parapsikolojide fantomların (hayalet) görülmesi, eşyaların kendiliğinden hareket etmesi ya da mahiyeti anlaşılamayan birtakım seslerin duyulması gibi olayların sıkça gözlemlendiği yerler olarak adlandırılır. Deneysel spiritüalistler ve parapsikologlar tekinsiz yer fenomenini farklı biçimlerde açıklarlar. Günümüzde parapsikologlar perili ev fenomenini “kendiliğinden psikokinezi” adı altında incelemektedirler. Neospiritüalist görüşe göre, tekinsizyer fenomenlerinin nedenleri çeşitlilik göstermekteyse de, tekinsizyer fenomenlerinde genellikle, hassas bir kişinin elektromanyetik alanıyla, vaktiyle başka biri tarafından bırakılmış imaj yüklü vibrasyonları algılaması sözkonusudur. Yani hayalet sanılan şey, psişik bir algıdan ibarettir, gerçek değildir, fakat geçmişte olmuş olayların algılanması sözkonusudur. Psikokinezi fenomeninin oluştuğu tekinsiz yer olaylarında ise bu psikokinezik olaylar yine o kişinin fiziksel medyumluk yeteneği sayesinde oluşurlar. Hassas bir kişinin bulunmadığı, yani bir insanın bulunmadığı yerde, bedensiz varlıklar kendi başlarına hiçbir icraatte bulunamazlar.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Perili ev

Perili ev

Perili ev, içinde doğaüstü ve genellikle kötü niyetli hayalet, cin gibi varlıkların yaşadığına inanılan yer.

Parapsikolojide fantomların (hayalet) görülmesi, eşyaların kendiliğinden hareket etmesi ya da mahiyeti anlaşılamayan birtakım seslerin duyulması gibi olayların sıkça gözlemlendiği yerler olarak adlandırılır. Deneysel spiritüalistler ve parapsikologlar tekinsiz yer fenomenini farklı biçimlerde açıklarlar.

Günümüzde parapsikologlar perili ev fenomenini “kendiliğinden psikokinezi” adı altında incelemektedirler.

Neospiritüalist görüşe göre, tekinsizyer fenomenlerinin nedenleri çeşitlilik göstermekteyse de, tekinsizyer fenomenlerinde genellikle, hassas bir kişinin elektromanyetik alanıyla, vaktiyle başka biri tarafından bırakılmış imaj yüklü vibrasyonları algılaması sözkonusudur. Yani hayalet sanılan şey, psişik bir algıdan ibarettir, gerçek değildir, fakat geçmişte olmuş olayların algılanması sözkonusudur. Psikokinezi fenomeninin oluştuğu tekinsiz yer olaylarında ise bu psikokinezik olaylar yine o kişinin fiziksel medyumluk yeteneği sayesinde oluşurlar. Hassas bir kişinin bulunmadığı, yani bir insanın bulunmadığı yerde, bedensiz varlıklar kendi başlarına hiçbir icraatte bulunamazlar.This article uses material from the Wikipedia article "Perili ev", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Day Of

Day Of, celebration,holiday