powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Darrieus rüzgâr türbini (22500 views - Electrical Engineering)

Darrieus rüzgâr türbini, rüzgarın taşıdığı enerjiden elektrik üretmek için kullanılan bir "Dikey Eksenli Rüzgar Türbini"dir (DERT).Türbin dikey bir şafta monte edilmiş birkaç adet kıvrımlı aerofoil kanattan oluşur. Temel olarak; Darrieus rüzgar türbininde, düşey şekilde yerleştirilmiş iki tane kıvrımlı kanat vardır. Kanatlar, yaklaşık olarak türbin mili uzun eksenli olan bir elips oluşturacak biçimde yerleştirilmiştir. Kanatlardaki kıvrım, yüksek dönüş hızlarında kanatlar üzerinde sadece çeki kuvveti oluşumuna izin verir. Kanatların içbükey ve dışbükey yüzeyleri arasındaki çekme kuvveti farkı nedeniyle dönme hareketi oluşur. Yapısı gereği Darrieus tipi rüzgâr türbinlerinde, devir başına iki kere en yüksek tork elde edilir. Rüzgârın tek yönden estiği düşünülürse; türbinin verdiği güç, sinüs şeklinde bir eğri oluşturur.Giromill denilen, düz kanat kullanılan ve aynı prensiple çalışan rüzgar türbinleri de mevcuttur. Darrieus tipi rüzgar türbini Fransız havacılık mühendisi, Georges Jean Marie Darrieus tarafından 1931'de patentlenmiştir.Verim olarak günümüzde en yaygın kullanılan üç kanatlı YERT'lere yakındırlar. En büyük avantajlarından beri her rüzgâr yönüne dönmesi gerekmediği için gövde dönüş sistemi (YAW) kullanılmasına ihtiyaç yoktur. Bununla beraber mekanik ve elektronik komponentleri, alternatörü, dişli kutusunu yere yakın yerleştirme imkanı sağladığı için, bakım, servis ve montajları YERT'lere göre daha kolaydır. Bu avantajlar; düşük kanat ucu çevresel hız oranı, kendiliğinden dönmeye (self-start) başlayamaması ve güç çıkışının veya dönüş hızının kanat açı kontrolü (PITCH) yapılarak kontrol edilememesi gibi dezavantajlar ile dengelenmektedir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Darrieus rüzgâr türbini

Darrieus rüzgâr türbini

Darrieus rüzgâr türbini

Darrieus rüzgâr türbini, rüzgarın taşıdığı enerjiden elektrik üretmek için kullanılan bir "Dikey Eksenli Rüzgar Türbini"dir (DERT).Türbin dikey bir şafta monte edilmiş birkaç adet kıvrımlı aerofoil kanattan oluşur. Temel olarak; Darrieus rüzgar türbininde, düşey şekilde yerleştirilmiş iki tane kıvrımlı kanat vardır. Kanatlar, yaklaşık olarak türbin mili uzun eksenli olan bir elips oluşturacak biçimde yerleştirilmiştir. Kanatlardaki kıvrım, yüksek dönüş hızlarında kanatlar üzerinde sadece çeki kuvveti oluşumuna izin verir. Kanatların içbükey ve dışbükey yüzeyleri arasındaki çekme kuvveti farkı nedeniyle dönme hareketi oluşur. Yapısı gereği Darrieus tipi rüzgâr türbinlerinde, devir başına iki kere en yüksek tork elde edilir. Rüzgârın tek yönden estiği düşünülürse; türbinin verdiği güç, sinüs şeklinde bir eğri oluşturur.Giromill denilen, düz kanat kullanılan ve aynı prensiple çalışan rüzgar türbinleri de mevcuttur.[1] Darrieus tipi rüzgar türbini Fransız havacılık mühendisi, Georges Jean Marie Darrieus tarafından 1931'de patentlenmiştir.[2]

Verim olarak günümüzde en yaygın kullanılan üç kanatlı YERT'lere yakındırlar. En büyük avantajlarından beri her rüzgâr yönüne dönmesi gerekmediği için gövde dönüş sistemi (YAW) kullanılmasına ihtiyaç yoktur. Bununla beraber mekanik ve elektronik komponentleri, alternatörü, dişli kutusunu yere yakın yerleştirme imkanı sağladığı için, bakım, servis ve montajları YERT'lere göre daha kolaydır. Bu avantajlar; düşük kanat ucu çevresel hız oranı, kendiliğinden dönmeye (self-start) başlayamaması ve güç çıkışının veya dönüş hızının kanat açı kontrolü (PITCH) yapılarak kontrol edilememesi gibi dezavantajlar ile dengelenmektedir.[3]

Siklotürbin

Siklotürbin, Giromill'in bir çeşitidir ve kanat açı kontrolü (pitch) yaparak maksimum verimi elde ederler. Bu tarz türbinlerde diğer Darrieus türbinlerde olmayan kendiliğinden başlama (self-start) avantajı vardır. Düşük hızlı rüzgarlarda açı kontrolü (pitch) ile rüzgara karşı açı verilerek sürüklenme kuvvetleri yaratılır ve türbin dönüşe başlar. Dönüş hızı arttıkça açı rüzgar kanatlara çarpacak şekilde değiştirilir ve kaldırma kuvvetleri ile türbin ivmelendirilmiş olur.

Birleştirilmiş Darries-Savonius

Darrieus ve Savonius türbinlerinin karışımı sürüklenme ve kaldırma kuvvetlerinin karışımı olan verimli bir DERT tasarımı elde edilmesini sağlar. Savonius türbinler, self-start yapabildikleri için bu hibrit tasarımda türbin self-start yapma imkanına kavuşur.[4]

Kaynakça

  1. ^ a b Giromill-Darrieus Rüzgar Türbinleri http://www.reuk.co.uk/Giromill-Darrieus-Wind-Turbines.htm
  2. ^ TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası http://www.emo.org.tr/ekler/58072be2820e868_ek.pdf
  3. ^ Windkraftanlagen: Grundlagen, Technik, Einsatz, Wirtschaftlichkeit. Berlin/ Heidelberg 2008, pp. 621. (Almanca). (İngilizce versiyonu: Erich Hau, Wind Turbines: Fundamentals, Technologies, Application, Economics, Springer 2005)
  4. ^ http://www.isesco.org.ma/ISESCO_Technology_Vision/NUM16/doc/9.pdf Some Aspects of Vertical Axis Wind Turbines (VAWTs) - A review, ISESCO Journal, Kasım 2013

Ayrıca bakınızThis article uses material from the Wikipedia article "Darrieus rüzgâr türbini", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced