powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Çocuk parkı (15043 views - Game & Play & Gamification)

Çocuk parkı, çocuk bahçesi, oyun parkı, oyun bahçesi veya oyun alanı; çocukların oynaması için tasarlanmış bir parktır. Genellikle açık alanda bulunmakla birlikte kapalı alanda da bulunabilir. Çocuk bahçelerinde en çok bulunan oyuncaklar; kaydırak, tahterevalli (halk ağzında çöğüncek) ve salıncaktır. Ayrıca çeşitli küçük boyutlu jimnastik aletleri, zincir merdivenler, ip köprüler ve labirentler de bulunabilir. Oyun alanları, çocukların düşmeleriyle gelebilecek zararı en aza indirmek için; genellikle bir kum havuzunun içinde bulunur. Bu havuz oyuncaklarca kaplanan alandan daha geniştir. Çocuk parkları çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar, onların yaratıcılıklarını geliştirir; onları sosyalleştirir ve eğlendirir. Çoğunlukla kamuya açık olmakla birlikte, çocuk bahçeleri özel mülk de olabilir. Kent parklarında ve devlet okullarında bulunan oyun parkları halka açık parklara örnektir. Restoran, otel, özel kreşler vb. yerlerde bulunanlar da kamuya açık olmayabilir. Çocuk parklarının yanında veya yakınında çoğu zaman çeşitli spor veya eğlence alanları bulunur. Futbol, basketbol sahaları, kaykayla kaymak için alan vb. bunlara örnektir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Çocuk parkı

Çocuk parkı

Çocuk parkı, çocuk bahçesi, oyun parkı, oyun bahçesi veya oyun alanı; çocukların oynaması için tasarlanmış bir parktır. Genellikle açık alanda bulunmakla birlikte kapalı alanda da bulunabilir. Çocuk bahçelerinde en çok bulunan oyuncaklar; kaydırak, tahterevalli (halk ağzında çöğüncek) ve salıncaktır. Ayrıca çeşitli küçük boyutlu jimnastik aletleri, zincir merdivenler, ip köprüler ve labirentler de bulunabilir. Oyun alanları, çocukların düşmeleriyle gelebilecek zararı en aza indirmek için; genellikle bir kum havuzunun içinde bulunur. Bu havuz oyuncaklarca kaplanan alandan daha geniştir. Çocuk parkları çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar, onların yaratıcılıklarını geliştirir; onları sosyalleştirir ve eğlendirir.

Çoğunlukla kamuya açık olmakla birlikte, çocuk bahçeleri özel mülk de olabilir. Kent parklarında ve devlet okullarında bulunan oyun parkları halka açık parklara örnektir. Restoran, otel, özel kreşler vb. yerlerde bulunanlar da kamuya açık olmayabilir.

Çocuk parklarının yanında veya yakınında çoğu zaman çeşitli spor veya eğlence alanları bulunur. Futbol, basketbol sahaları, kaykayla kaymak için alan vb. bunlara örnektir.This article uses material from the Wikipedia article "Çocuk parkı", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank