powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Gönye (9714 views - Basics)

Gönye; dik üçgen şeklinde, özellikle mühendislik ve teknik çizimde yaygın olarak kullanılan bir araç. İki çizgi veya yüzeyin birbirine göre dik açı (90°) yapmasını sağlamakta veya dik açıları ölçmekte kullanılır. Kenarlarından biri veya birkaçı cetvel şeklinde ölçeklendirilmiş olabilir. Kullanım amacına göre ikizkenar üçgen, 3:4:5 üçgeni veya daha farklı boyutlarda olabilir. Türkçeye Rumca gonia (açı) sözcüğünden geçmiştir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Gönye

Gönye

Gönye; dik üçgen şeklinde, özellikle mühendislik ve teknik çizimde yaygın olarak kullanılan bir araç. İki çizgi veya yüzeyin birbirine göre dik açı (90°) yapmasını sağlamakta veya dik açıları ölçmekte kullanılır. Kenarlarından biri veya birkaçı cetvel şeklinde ölçeklendirilmiş olabilir. Kullanım amacına göre ikizkenar üçgen, 3:4:5 üçgeni veya daha farklı boyutlarda olabilir.

Türkçeye Rumca gonia (açı)[1] sözcüğünden geçmiştir.[2]

Kaynakça

  1. ^ "agonic line." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  2. ^ "gönye." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 25 Eylül 2012

Ayrıca bakınızThis article uses material from the Wikipedia article "Gönye", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted