powered by CADENAS

Social Share

Savaş topu (15319 views - Basics)

Savaş topu, geniş boru şeklinde olup ağır gülleleri uzak mesafeye ateşlemek için dizayn edilmiştir. İlk defa Çin'de ve sonra Avrupa'da kullanıldı. Onlar ağır silahların ilk örneklerindendi. Avrupa'da ilk top muhtemelen Fas ve Hristiyan İspanya'sında görüldü. İngiliz topu, ilk defa Yüz Yıl Savaşlarında 1346 yılında Crécy Savaşı (26 Ağustos 1346'da Kuzey Fransa'daki Crécy (Kresi) yakınındaki muharebe: (Yüz Yıl Savaşları'nın en önemlilerinden birisidir) kullanılan ilkel bir toptu. Ortaçağın sonu daha güçlü ve daha geniş topların imalini ve onların dünyada yayılma mücadelesini gördü. Doğu Asya dünyanın en geniş toplarından bazılarının imalini (Hindistan Jaivana topu gibi) gördü. Günümüzde hâlâ farklı türlerde toplar kullanılmaktadır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Savaş topu

Savaş topu

Savaş topu, geniş boru şeklinde olup ağır gülleleri uzak mesafeye ateşlemek için dizayn edilmiştir. İlk defa Çin'de ve sonra Avrupa'da kullanıldı.

Onlar ağır silahların ilk örneklerindendi. Avrupa'da ilk top muhtemelen Fas ve Hristiyan İspanya'sında görüldü. İngiliz topu, ilk defa Yüz Yıl Savaşlarında 1346 yılında Crécy Savaşı (26 Ağustos 1346'da Kuzey Fransa'daki Crécy (Kresi) yakınındaki muharebe: (Yüz Yıl Savaşları'nın en önemlilerinden birisidir) kullanılan ilkel bir toptu.

Ortaçağın sonu daha güçlü ve daha geniş topların imalini ve onların dünyada yayılma mücadelesini gördü. Doğu Asya dünyanın en geniş toplarından bazılarının imalini (Hindistan Jaivana topu gibi) gördü. Günümüzde hâlâ farklı türlerde toplar kullanılmaktadır.

Kökeni ve terminolojisi

Top sözcüğünün ilk topların kullandığı güllelerden gelmektedir. Avrupa dillerinde ise canon (top) eski Fransızca'ya eski İtalyanca'dan "Cannone" den gelir. Eninde sonunda Latince Canna (tüb, boru) dan türer. Latinceleşmiş kelime top silah olarak İtalya'da 1326'dan beri kullanılıyordu ve 1418'de İngiltere'de de "bombardum", veya "bombard" (topa tutmak, bombardıman etmek) en erken top için kullanılıyordu. Fakat 1430'dan sonra sadece en geniş silahları işaret etmeye geldi. Cannon (top) ismin tekil ve çoğul her ikisi için de geçerlidir. "cannons" kullanılıyor olsa bile. Modern zamanda bu terim yivli makineli silah 20 mm veya daha fazla kalibreye atfedilir. Böyle silahlarda farklılık olmasına rağmen genel olarak topa referanslanır. Terim özellikle ateş etmek için dizayn olmuş 42 lb yi referans alır. Karşıt olarak "Demi-cannon 32 lb " (yarı cannon:17.nci yüzyılda deniz topu), "Culverin 18 lb" (Ortaçağ topu) veya "Demi-culverin 9 lb".

Topçulukta ilk ayrım karada kullanılan top (cannon) ile savaş gemilerinin güvertesindeki top (gun) arasında doğmuştur. 20. yüzyılın başında havacılığın doğuşuna kadar topçulukta başlıca ayrım bu olmuşur. Ayrıca seyyar ve sabit toplar, yatay ve dikey atış eğrisi (havan) olan toplar gibi ayrım ve tanımlar da vardır.

Müzikte

Top, bazı müzik parçalarında vurmalı çalgıların bir çeşidi için kullanılabilir. En iyi bilinen örneği Tchaikovsky'nin 1812 Uvertürü'dür. Bu eser orkestra ile Borodino Savaşı'nı (7 Eylül 1812'deki Fransız, Rus savaşı olup Napolyon Savaşları'nın en geniş ve kanlı tek günlü savaşıdır) anlatır. Bu versiyon 1950 yılında Minnepolis Orkestrası tarafından ilk defa top ateşi kayda depo edilerek yapıldı. Takip eden aynı kayıtlar diğer gruplarca yapılmıştır. Top ateşi Temmuzun 4 ünde yıldönümünde Boston Pops tarfından onların yıllık konserlerinde Charles nehri sahillerinde, Ulusal Senfoni Orkestrası tarafından onların yıllık konserinde US Capitol binası basamaklarında kullanılır.

Hard rock orkestrası AC/DC'de topu şarkıları " For those about to rock, we salute you" da kullanır. Aynı isimli albüm, kapağında top resmini içerir.

Tarih

Ctesibius Alexander Yunan mucit ve matematikci (MÖ 285-MÖ 222) sıkıştırılmış havayı kullanarak topun ilkel şeklini icat etti (MÖ 200).

Ateş mızrakları, barut itmeli oklar en az 1132'de Çin de kullanılıyordu. Ateşli silahlar ile ilgili belgelenmiş ilk kayıt 1132'de Çin'deki Fujian bölgesindeki bir şehrin ele geçirilmesinde bambudan yapılmış ateşli silahların kullanıldığıdır. Ateşleme için barut kullanılıyordu. Song Hanedanı (960-1279) döneminde kullanılan bu ateşli silahda sonradan bambunun yerini bronz tübler aldı ve bunlarla demir toplar atılıyordu. Bu yeni silahlar terminoloji değişikliğine neden oldu. Ateş mızraktan "hou gaing" ateş tübe "huo tang".

Tüb bronz havan topu veya bronz ilk defa Song Hanedanı'nın Moğollar ile savaşında görüldü. Çinliler 3000 den fazla bronz veya demir dökme topu Çin Seddi üzerine Moğollara karşı savunma için kurdular. Silahlar Moğol fatihleri tarafından alındı ve aynı zamanda Kore'de kullanıldı.This article uses material from the Wikipedia article "Savaş topu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted