powered by CADENAS

Social Share

Organel (15191 views - Medical & Health)

Organel, hücre içerisinde bulunan kendi içinde özelleşmiş yapılardır. Vücut için organ ne ise hücre için de organel olduğu düşüncesiyle organ sözcüğüne Fransızca küçültme eki olan -el eklenerek oluşturulmuştur. Özellikle karmaşık yapıdaki ökaryotik hücrelerde birçok organel çeşidi bulunur. Organeller mikroskobun bulunuşundan sonra gözlemlenmeye ve tanımlanmaya başlanmıştır. Bazı hücrebilimcilerin savlarına göre birçok büyük organelin endosimbiyotik bakterilerden köklendiği öne sürülür. Mitokondri (çoğu ökaryotlarda) Plastitler (bitkilerde ve Alg'lerde) Kloroplast Kromoplast Lökoplast Elayoplast Proteinoplast Rodoplast (kırmızı algde) Apikoplast (sıtma parazitinde) Bu sava göre diğer organellerin de endosimbiyotik kökleri olduğu öne sürülür. Ancak bu sav bilim çevrelerinde genelde kabul görmemiş ve doğrulanmamıştır.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Organel

Organel

Organel, hücre içerisinde bulunan kendi içinde özelleşmiş yapılardır. Vücut için organ ne ise hücre için de organel olduğu düşüncesiyle organ sözcüğüne Fransızca küçültme eki olan -el eklenerek oluşturulmuştur.

Özellikle karmaşık yapıdaki ökaryotik hücrelerde birçok organel çeşidi bulunur. Organeller mikroskobun bulunuşundan sonra gözlemlenmeye ve tanımlanmaya başlanmıştır. Bazı hücrebilimcilerin savlarına göre birçok büyük organelin endosimbiyotik bakterilerden köklendiği öne sürülür.

Bu sava göre diğer organellerin de endosimbiyotik kökleri olduğu öne sürülür. Ancak bu sav bilim çevrelerinde genelde kabul görmemiş ve doğrulanmamıştır.

Temel ökaryotik organeller tablosu

Organel Görevi Yapısı Bulunduğu Yapılar DNA, RNA
Kloroplast (plastit) fotosentez çift kat zarlı bitkiler, öglenalar var
Endoplazmik retikulum madde iletimi tek kat zarlı bütün ökaryotlar yok
Golgi aygıtı madde depolama, paketleme, salgılama tek kat zarlı bütün ökaryotlar yok
Mitokondri enerji üretimi çift kat zarlı çoğu ökaryotlar var
Koful madde depolama ve homeostaz tek kat zarlı ökaryotlar yok


This article uses material from the Wikipedia article "Organel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical