powered by CADENAS

Social Share

Kültürel simge (10984 views - Art Styles - Art Movements)

Kültürel simge, değerlerin bazı yönlerini temsil eden nesneler, kültürün doğası olarak algılanan norm ve idealler ya da kültürün herhangi bir bölümü için kullanılan bir tabir. Kültürel simgeler büyük ölçüde değişkendir; sembol, logo, resim, isim, yüz, gerçek veya kurgusal insanlar bir kültürel simge olabilir. Medyada, popüler kültürün çok iyi bilinen örnekleri "ikonik" sözcüğüyle anılır. Bazı yazarlar, bu sözcüğün gereksiz olduğu görüşünü öne sürer.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Kültürel simge

Kültürel simge

Kültürel simge

Kültürel simge, değerlerin bazı yönlerini temsil eden nesneler, kültürün doğası olarak algılanan norm ve idealler ya da kültürün herhangi bir bölümü için kullanılan bir tabir. Kültürel simgeler büyük ölçüde değişkendir; sembol, logo, resim, isim, yüz, gerçek veya kurgusal insanlar bir kültürel simge olabilir.

Medyada, popüler kültürün çok iyi bilinen örnekleri "ikonik" sözcüğüyle anılır. Bazı yazarlar, bu sözcüğün gereksiz olduğu görüşünü öne sürer.[1][2][3]

Ayrıca bakınızThis article uses material from the Wikipedia article "Kültürel simge", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Art Styles - Art Movements

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Library - Steampunk Bauhaus Jugendstil Klassizismus Art Nouveau Modern Art AvantGarde Cubism Kubismus