powered by CADENAS

Social Share

Vezir (satranç) (21277 views - Game & Play & Gamification)

Vezir (♕ ♛), satranç oyunundaki saldırı alanı en geniş taştır. Satranç oyununda her oyuncu oyuna şahın yanında konumlandırılmış bir vezirle başlar. Oyunun başlangıcında beyaz vezir beyaz karede siyah vezir ise siyah karede bulunur. Vezirin başlangıç konumu beyaz taşlarla oynayan oyuncu d1, siyah taşlarla oynayan oyuncu için d8 karesidir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Vezir (satranç)

Vezir (satranç)

Satranç Taşları
Şah
Vezir
Kale
Fil
At
Piyon

Vezir (♕ ♛), satranç oyunundaki saldırı alanı en geniş taştır. Satranç oyununda her oyuncu oyuna şahın yanında konumlandırılmış bir vezirle başlar.

Oyunun başlangıcında beyaz vezir beyaz karede siyah vezir ise siyah karede bulunur. Vezirin başlangıç konumu beyaz taşlarla oynayan oyuncu d1, siyah taşlarla oynayan oyuncu için d8 karesidir.

Köken bilimi

Vezirin hareketi

Satranç oyununda vezir yatay, dikey ve çapraz olarak her yöne gidebilir, ancak atlayamaz. Vezirin önüne çıkan rakip taşı oyuncu veziri ile yiyerek oyundan çıkarabilir.

Vezirlerin bir satranç oyunundaki başlangıç konumu
Vezir yatay, dikey ve çapraz olarak her yöne hareket eder

Ayrıca bakınızThis article uses material from the Wikipedia article "Vezir (satranç)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank