powered by CADENAS

Social Share

Bilmece (13947 views - Game & Play & Gamification)

Bilmece, bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma. Bilmecelerde sorular; betimsel bir düzey içinde abartılarak, kavram tersine çevrilerek ve değiştirilerek oluşturulur. İfade bir "soru cümlesi" olmak zorunda değildir. Bilmeceler birkaç kelimeden oluşan bir tümce halinde olabildiği gibi beyitler veya kıtalar halinde de olabilir. Pek çok bilmece tekerleme hâlindedir.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Bilmece

Bilmece

Bilmece

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (André Karwath aka Aka).

Bilmece, bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma.[1] Bilmecelerde sorular; betimsel bir düzey içinde abartılarak, kavram tersine çevrilerek ve değiştirilerek oluşturulur. İfade bir "soru cümlesi" olmak zorunda değildir. Bilmeceler birkaç kelimeden oluşan bir tümce halinde olabildiği gibi beyitler veya kıtalar halinde de olabilir. Pek çok bilmece tekerleme hâlindedir.

Örnekler

  • Yerde turuncu çivi (havuç)
  • İki camlı pencere / Bakıp durur her yere. (gözlük)
  • Dal üstünde kilitli sandık. (ceviz)
  • Varma sakın yanına, on parmağın bal olur. / Tutar isen yavaş tut, İki elin kan olur. (karadut)
  • Pazardan aldım bir tane / Eve geldim bin tane. (nar)
  • Çam ağacını oyarlar / İçine nağme koyarlar / Ağlama tintonum ağlama / Şimdi kulağını burarlar. (bağlama)
  • 3 tane E kelimesi ile başlayan meyveler vardır. / İlk ikisi yenir biri yenmez. (Elma , Erik , EVLAT)
  • Ağzı var odun yutar,bacası var duman tüter. (Soba)

Kaynakça

  1. ^ "bilmece." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 8 Aralık 2011.

Dış bağlantılar

Ayrıca bakınızThis article uses material from the Wikipedia article "Bilmece", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank