powered by CADENAS

Social Share

Lavrensiyum (15154 views - Periodic Table Of Elements)

Lavrensiyum periyodik tabloda simgesi Lr olan 103 g/mol atom ağırlığı olan radyoaktif ve sentetik bir elementtir. En kararlı izotopu 262Lr'dir ve yarılanma süresi yaklaşık 4 saattir. Lavrensiyum Kaliforniyum elementinden sentezlenir ve kullanım alanı yoktur.
Go to Article

Lavrensiyum

Lavrensiyum

Lavrensiyum (Lr)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 103
Element serisi Aktinitler
Grup, periyot, blok 1, 7, d
Görünüş Bilinmiyor, büyük ihtimalle
metalik gri ya da gümüş beyazı
Atom ağırlığı 262 g/mol
Elektron dizilimi 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d10
4s2 p6 d10 f14 5s2 p6 d10 f14
6s2 p6 d1 7s2
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
CAS kayıt numarası {{{CAS_kayıt_numarası}}}
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli Büyük ihtimalle katı
Yoğunluk Bilinmiyor g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu  ? g/cm³
Ergime noktası {{{Ergime_noktası_K}}} °K
{{{Ergime_noktası_C}}} °C
Kaynama noktası  ? °K
? °C
Ergime ısısı  ? kJ/mol
Buharlaşma ısısı  ? kJ/mol
Isı kapasitesi  ? J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı  ?
Yükseltgenme seviyeleri 3
Elektronegatifliği 1.3 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 470 kJ/mol
Atom yarıçapı  ? pm
Atom yarıçapı (hes.)  ? pm
Kovalent yarıçapı  ? pm
Van der Waals yarıçapı  ? pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci  ? nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik  ? W/(m·K)
Isıl genleşme  ? µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı  ? m/s (?'de)
Mohs sertliği  ?
Vickers sertliği  ? MPa
Brinell sertliği  ? MPa

Lavrensiyum periyodik tabloda simgesi Lr olan 103 g/mol atom ağırlığı olan radyoaktif ve sentetik bir elementtir. En kararlı izotopu 262Lr'dir ve yarılanma süresi yaklaşık 4 saattir. Lavrensiyum Kaliforniyum elementinden sentezlenir ve kullanım alanı yoktur.

Karakteristik özellikleri

Dış görünümü bilinmemekle birlikte, metalik giri ya da gümüş beyazı olduğu tahmin edilmektedir. Yeterli miktarda üretilirse ışınım kirliliğine sebep olabilir. Kimyasal özellikleri hakkında çok az şey bilinmektedir, ancak kendisiyle benzer özellikler gösteren aktinitler üzerinde ki çalışmalar devam etmektedir.

Periyodik cetvel blokları ve periyodik cetvelin grupları arasındaki bağıntıdan kaynaklı, Lavrensiyum d-bloğunda olmasından kaynaklı geçiş metali olarak tanımlanabilir, ama [1] tanımlamasında aktinit olarak bulunur.

Lavrensiyumun Tarihi

Lavrensiyum 14 Şubat 1961'de Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh ve Robert M. Latimer tarafından Kaliforniya Üniversitesi,Berkeley kampüsünde Berkeley Işınım Laboratuar'ında (şimdiki adıyla Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı) keşfedilmiştir. 3 miligram kaliforniyum izotopunun bor-10 ve B-11 ion bombardımanıyla Ağır İyon Düzgün Hızlandırıcısında (Heavy Ion Linear Accelerator-HILAC) üretilmiştir

Değişim geçiren çekirdek elektriksel olarak yüklenir ve helyum atmosfer ortamının geri tepmesi ile ince bakır manyetik bandına toplanır. Bu bant ilerleyerek atomları katı hal detektörüne kadar toplayarak götürür. Berkeley ekibi izotop257103'u bu yolla bulduklarını ve 4.2 saniye yarılanma süresi ile 8.6 MeV alfa parçacığı ışıması bozunduğunu bildirmişlerdir.

1967 yılında Dubna, Rusya'daki araştırmacılar 257103'ün alfa ışıması yaparak 4.2 saniye yarılanma süresinde bozunduğu görüşünü doğrulayamadıklarını belirtmişlerdir. Bu görüşten itibaren işaretlendirilmesi 258Lr veya 259Lr olmuştur. Element 103'ün onbir izotopunun ile sentezi sonucunda, en uzun ömürlü izotop 216 dakika yarılanma süresi ile 262Lr olmuştur.(256No içerisindeki bozunması). Lavrensiyum'un izotopları (en sık görülenden, en az görülene sıralı olarak) alfa ışıması, doğal fizyon ve elektron yakalama yolları ile bozunmaktadırlar.

İsmi Amerikan Kimya Birliği tercihiyle cyclotron'un mucidi Ernest O. Lawrence'ın onuruna konmuştur. Lw sembolü 1963'e kadar kullanılmış ancak 1967'de Lr yapılmıştır. 1997 yılında Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) Cenevre'deki toplantısında ismini lavrensiyum sembölünü ise Lr olarak onaylamıştır.

Kaynaklar

Dış bağlantılarThis article uses material from the Wikipedia article "Lavrensiyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry