powered by CADENAS

Social Share

Holmiyum (18645 views - Periodic Table Of Elements)

Holmiyum (kısaltması Ho), atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element.
Go to Article

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry