powered by CADENAS

Social Share

Livermoryum (19062 views - Periodic Table Of Elements)

Livermoryum, periyodik tabloda 116 numaralı süperağır yapay element. Sembolü Lv 'dir (önceden Uuh). Bazı araştırmacılar tarafından eka-polonyum olarak adlandırılmıştır. Geçici olarak ununheksiyum biçiminde kullanılan elementin adı IUPAC tarafından 30 Mayıs 2012 tarihinde kalıcı biçimde livermoryum olarak değiştirilmiştir. Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarının adına ithafen livermoryum denmiştir. Oluşumunun kimyasal denklemi şöyledir: 96 248 C m + 20 48 C a → 116 292 L v + 4 0 1 n {\displaystyle \,_{96}^{248}\mathrm {Cm} +\,_{20}^{48}\mathrm {Ca} \,\to \,_{116}^{292}\mathrm {Lv} +4\;_{0}^{1}\mathrm {n} \;} Bunun 47 milisanye sonraki bozunması ile 114 numaralı element Fl'nin izotopu oluşur. 116 292 L v → 114 288 F l + 2 4 H e {\displaystyle \,_{116}^{292}\mathrm {Lv} \to \,_{114}^{288}\mathrm {Fl} \,+\,_{2}^{4}\mathrm {He} \;} Elektron dizilimi şu şekildedir: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p4
Go to Article

Livermoryum

Livermoryum

Livermoryum (Lv)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 116
Element serisi Zayıf metaller
Grup, periyot, blok 16, 7, p
Görünüş  ?
Atom ağırlığı 302 g/mol
Elektron dizilimi {{{Elektron_dizilimi}}}
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
{{{Elektronlar}}}
CAS kayıt numarası {{{CAS_kayıt_numarası}}}
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli olasılıkla katı
Yoğunluk  ? g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu  ? g/cm³
Ergime noktası  ? °K
? °C
Kaynama noktası  ? °K
? °C
Ergime ısısı  ? kJ/mol
Buharlaşma ısısı  ? kJ/mol
Isı kapasitesi  ? J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı  ?
Yükseltgenme seviyeleri  ?
Elektronegatifliği  ? Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi  ? kJ/mol
Atom yarıçapı  ? pm
Atom yarıçapı (hes.)  ? pm
Kovalent yarıçapı  ? pm
Van der Waals yarıçapı  ? pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci  ? nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik  ? W/(m·K)
Isıl genleşme  ? µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı  ? m/s (?'de)
Mohs sertliği  ?
Vickers sertliği  ? MPa
Brinell sertliği  ? MPa

Livermoryum, periyodik tabloda 116 numaralı süperağır yapay element. Sembolü Lv 'dir (önceden Uuh). Bazı araştırmacılar tarafından eka-polonyum olarak adlandırılmıştır. Geçici olarak ununheksiyum biçiminde kullanılan elementin adı IUPAC tarafından 30 Mayıs 2012 tarihinde kalıcı biçimde livermoryum olarak değiştirilmiştir[1]. Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarının adına ithafen livermoryum denmiştir.

Oluşumunun kimyasal denklemi şöyledir:

Bunun 47 milisanye sonraki bozunması ile 114 numaralı element Fl'nin izotopu oluşur.

Elektron dizilimi şu şekildedir: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p4

KaynaklarThis article uses material from the Wikipedia article "Livermoryum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry