powered by CADENAS

Social Share

Moskovyum (20107 views - Periodic Table Of Elements)

Ununpentiyum; yapılan çalışmalar sonucu bulunan süper ağır bir elementtir. Ununpentiyum’un atom numarası 115’dir. Daha önceleri Rusya’da yapılan çalışmalarda bulunan Ununpentiyum elementi IUPAC (Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) tarafından geçici olarak isimlendirilmişti. Şimdi ise İsveç ve Almanya’da yapılan çalışmalar sonucunda element hakkında daha fazla veri elde edilerek elementin varlığı ispatlandı. Elementin yeni ve kalıcı bir isim alması bekleniyor. Ayrıca Japon bilimadamları da ununpentiyum elde ettiklerini bildirdiler. Ununpentiyum yarı ömrü saniyeden daha kısa olan ve çok hızlı bir şekilde bozunan radyoaktif bir element. Doğada bulunmuyor. 115 protonlu olan element amerikyum ve kalsiyumun füzyon reaksiyonları sonucu elde ediliyor. Amerikyumdan yapılan ince bir tabakanın üzerine kalsiyum iyonları gönderiliyor. Bu atom çekirdeklerinin çarpıştırılması ile ununpentiyum elde ediliyor. Kasım 2016 itibarıyla Moskovyum ismini ve 115Mv sembolünü resmi olarak almıştır.
Go to Article

Moskovyum

Moskovyum

Ununpentiyum; yapılan çalışmalar sonucu bulunan süper ağır bir elementtir. Ununpentiyum’un atom numarası 115’dir. Daha önceleri Rusya’da yapılan çalışmalarda bulunan Ununpentiyum elementi IUPAC (Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) tarafından geçici olarak isimlendirilmişti. Şimdi ise İsveç ve Almanya’da yapılan çalışmalar sonucunda element hakkında daha fazla veri elde edilerek elementin varlığı ispatlandı. Elementin yeni ve kalıcı bir isim alması bekleniyor. Ayrıca Japon bilimadamları da ununpentiyum elde ettiklerini bildirdiler.

Ununpentiyum yarı ömrü saniyeden daha kısa olan ve çok hızlı bir şekilde bozunan radyoaktif bir element. Doğada bulunmuyor. 115 protonlu olan element amerikyum ve kalsiyumun füzyon reaksiyonları sonucu elde ediliyor. Amerikyumdan yapılan ince bir tabakanın üzerine kalsiyum iyonları gönderiliyor. Bu atom çekirdeklerinin çarpıştırılması ile ununpentiyum elde ediliyor.

Kasım 2016 itibarıyla Moskovyum ismini ve 115Mv sembolünü resmi olarak almıştır.

ÖzellikleriThis article uses material from the Wikipedia article "Moskovyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry