powered by CADENAS

Social Share

Sezyum (35791 views - Periodic Table Of Elements)

Sezyum (sembol: Cs) bir alkali metal dir. Atom numarası: 55 Atom ağırlığı: 132.90545 g/mol Yarılanma süresi: Yaklaşık 30 Yıl. Yoğunluğu: 1,90 gr/cm³ 28 °C de eriyen, 705 °C de kaynayan ve doğada ender rastlanan bir element (simgesi Cs) Oda koşullarında (25 °C = 298 K): Gümüşümsü altın renkli metalik katı s-blok elementi Bu metal, Robert Wilhelm Bunsen ve Gustav Robert Kirchoff tarafından 1860 yılında mineral suda keşfedildi. Sezyum'un saf olarak eldesi bilinen sıradan sodyum eldesi gibi değildir. Sıvı sezyum klorürün elektrolizi ile oluşan sezyum metalinin eriyik tuz içerisinde çözünürlüğü fazladır. Katot : Cs+(s) + e- → Cs (s) Anot : Cl- (s) → ½ Cl2 (g) + e- Bunun yerine sıcak sezyum klorür eriyiğinin metalik sodyum ile reaksiyonundan elde edilir. Na + CsCl → Cs + NaCl Sezyum uzayabilen ve çok yumuşak bir metaldir (Sertlik 0,2). Havada çabucak kırmızı mor alevle yanar. Bu nedenle vakumda saklanır. Sezyum soy olmayan, tepkimeye çok istekli bir metaldir. Hemen hemen bütün elementlerle şiddetle veya alev çıkartarak birleşir. Suyla bilinen en güçlü bazı oluşturur (CsOH). Sezyum atom saatlerinin çalışmasında da kullanılır. Sezyum atomunun periyodu hesaplanmış ve saniye olarak tanımlanmıştır. Bakınız : Saniye
Go to Article

Sezyum

Sezyum

Sezyum (Cs)

H Periyodik tablo He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo  
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  


Temel özellikleri
Atom numarası 55
Element serisi Alkali metaller
Grup, periyot, blok 1, 6, s
Görünüş gümüşümsü sarı
Atom ağırlığı 132.9054519 g/mol
Elektron dizilimi [Xe] 6s1
Enerji seviyesi başına
Elektronlar
2, 8, 18, 18, 8, 1
CAS kayıt numarası 7440-46-2
Fiziksel Özellikleri
Maddenin hâli katı
Yoğunluk 1.93 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu 1.843 g/cm³
Ergime noktası 301.59 °K
28.44 °C
Kaynama noktası 944 °K
671 °C
Ergime ısısı 2.09 kJ/mol
Buharlaşma ısısı 63.9 kJ/mol
Isı kapasitesi 32.210 J/(mol·K)
Atom özellikleri
Kristal yapısı Hacim Merkezli Kübik Kafes
Yükseltgenme seviyeleri 1
Elektronegatifliği 0.79 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi 375.7 kJ/mol
Atom yarıçapı 265 pm
Atom yarıçapı (hes.) pm
Kovalent yarıçapı 244±11 pm
Van der Waals yarıçapı 343 pm
Diğer özellikleri
Elektrik direnci 205 n nΩ·m (20°C'de)
Isıl iletkenlik 35.9 W/(m·K)
Isıl genleşme 97 µm/(m·K) (25°C'de)
Ses hızı m/s ('de)
Mohs sertliği 0.2
Vickers sertliği MPa
Brinell sertliği 0,14 MPa

Sezyum (sembol: Cs) bir alkali metal dir.

Bu metal, Robert Wilhelm Bunsen ve Gustav Robert Kirchoff tarafından 1860 yılında mineral suda keşfedildi.

Sezyum'un saf olarak eldesi bilinen sıradan sodyum eldesi gibi değildir. Sıvı sezyum klorürün elektrolizi ile oluşan sezyum metalinin eriyik tuz içerisinde çözünürlüğü fazladır.

  • Katot : Cs+(s) + e- → Cs (s)
  • Anot : Cl- (s) → ½ Cl2 (g) + e-

Bunun yerine sıcak sezyum klorür eriyiğinin metalik sodyum ile reaksiyonundan elde edilir.

Na + CsCl → Cs + NaCl Sezyum uzayabilen ve çok yumuşak bir metaldir (Sertlik 0,2). Havada çabucak kırmızı mor alevle yanar. Bu nedenle vakumda saklanır. Sezyum soy olmayan, tepkimeye çok istekli bir metaldir. Hemen hemen bütün elementlerle şiddetle veya alev çıkartarak birleşir. Suyla bilinen en güçlü bazı oluşturur (CsOH).[1]

Sezyum atom saatlerinin çalışmasında da kullanılır. Sezyum atomunun periyodu hesaplanmış ve saniye olarak tanımlanmıştır. Bakınız : Saniye

Kaynakça

  1. ^ Römpps Chemie-Lexikon


This article uses material from the Wikipedia article "Sezyum", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry