powered by CADENAS

Social Share

Amazon

System kołowy (7396 views - Sports List)

System kołowy – sposób rozgrywania zawodów sportowych w dyscyplinach, w których rywalizacja polega na bezpośrednich pojedynkach pomiędzy uczestnikami. W systemie kołowym każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkimi przeciwnikami. Ten sposób rozgrywek nazywany jest również systemem każdy z każdym, w anglojęzycznej literaturze round-robin.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

System kołowy

System kołowy

System kołowy – sposób rozgrywania zawodów sportowych w dyscyplinach, w których rywalizacja polega na bezpośrednich pojedynkach pomiędzy uczestnikami. W systemie kołowym każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkimi przeciwnikami. Ten sposób rozgrywek nazywany jest również systemem każdy z każdym, w anglojęzycznej literaturze round-robin.

Opis

System kołowy jest uważany za najbardziej obiektywny sposób wyłonienia najlepszego zawodnika lub drużyny. Stosowanie tego systemu jest ściśle zależne od liczby uczestników i możliwości technicznych rozegrania określonej liczby gier (bezpośrednich pojedynków). W tym systemie liczba gier (G) jest zależna od liczby uczestników (N):

System kołowy stosuje się powszechnie w drużynowych rozgrywkach ligowych, w których wszystkie drużyny są podzielone na grupy (ligi) w taki sposób, by wszystkie pojedynki pomiędzy członkami jednej grupy mogły zostać rozegrane w określonym czasie (np. w ciągu jednego sezonu).

Zawody, w których nie jest możliwe zastosowanie systemu kołowego ze względu na zbyt dużą liczbę uczestników są rozgrywane systemem pucharowym, podwójnej eliminacji, szwajcarskim lub mieszanym. Przykładem zastosowania systemu mieszanego jest turniej o mistrzostwo świata w piłce nożnej, w którym początkowo drużyny w małych grupach grają systemem kołowym, po czym po dwie najlepsze drużyny z grup eliminacyjnych rozgrywają mecze systemem pucharowym.

Tabela Bergera

Jedną z metod parowania rywali w systemie kołowym jest tabela opracowana przez austriackiego teoretyka szachowego Johanna Bergera. Zapewnia ona optymalną liczbę partii granych białymi i czarnymi figurami (w przypadku szachów) bądź meczów domowych i wyjazdowych (w przypadku gier zespołowych).

Przykład tabeli Bergera dla 5 lub 6 uczestników turnieju[1]:

Kolejka Pary
1 1-(6) 2-5 3-4
2 (6)-4 5-3 1-2
3 2-(6) 3-1 4-5
4 (6)-5 1-4 2-3
5 3-(6) 4-2 5-1

Jeśli w turnieju występuje 5 zawodników, w kolejnych kolejkach pauzują bezpośredni rywale zawodnika nr 6.

Sposób tworzenia tabeli

Krok 1. Parzystą liczbę zawodników (nieparzystą, w celu wykonania tabeli, powiększa się o 1) dzieli się przez 2, uzyskując liczbę meczów w kolejce. W przypadku 5 lub 6 graczy będą to 3 mecze: A, B, C oraz 5 kolejek. Zawodników z numerami 1-3 wpisuje się w pierwszej kolejce jako grających białymi (gospodarze) w meczach A, B i C. Zawodników z numerami 4-6 jako grających czarnymi (goście), ale w odwrotnej kolejności: C, B, A. W ten sposób tworzymy pary pierwszej kolejki.

Kolejka A B C
1 1-6 2-5 3-4

Krok 2. Parowanie zawodników w drugiej kolejce zaczyna się od umieszczenia w meczu A zawodnika z ostatnim numerem, czyli 6, ale tym razem jako grającego białymi (ta zasada będzie obowiązywać nr 6 do ostatniej kolejki). Jego rywalem będzie grający czarnymi w ostatnim meczu poprzedniej kolejki, czyli zawodnik z nr 4. Grającymi białymi w meczach B i C będą odpowiednio kolejni na liście, czyli nr 5 oraz – pomijając nr 6 i wracając na początek listy – nr 1. Numery 2 i 3 (kolejne na liście) będą grać czarnymi w meczach C i B (czyli w odwrotnej kolejności).

Kolejka A B C
1 1-6 2-5 3-4
2 6-4 5-3 1-2

Krok 3. Trzecią kolejkę zaczyna się od nr 6 grającego czarnymi w meczu A, który za rywala będzie mieć grającego czarnymi w ostatnim meczu poprzedniej kolejki, czyli nr 2 (tym razem zagra białymi). Numery 3 i 4 będą grać białymi w meczach B i C, a 5 i 1 – czarnymi w meczach C i B.

Kolejka A B C
1 1-6 2-5 3-4
2 6-4 5-3 1-2
3 2-6 3-1 4-5

Krok 4. Czwartą kolejkę zaczyna nr 6, tym razem grający białymi, który spotka się z nr 5 (czarne w ostatnim meczu poprzedniej kolejki). Następnie, numery 1 i 2, zagrają z numerami 3 i 4, ale w odwrotnej kolejności.

Kolejka A B C
1 1-6 2-5 3-4
2 6-4 5-3 1-2
3 2-6 3-1 4-5
4 6-5 1-4 2-3

Krok 5. Ostatnia kolejka zaczyna od nr 6 grającego czarnymi przeciwko nr 3 (białe). Numery 4 (mecz B) i 5 (mecz C) zagrają z numerami 1 (mecz C) i 2 (mecz B).

Kolejka A B C
1 1-6 2-5 3-4
2 6-4 5-3 1-2
3 2-6 3-1 4-5
4 6-5 1-4 2-3
5 3-6 4-2 5-1

Tabele Bergera jako graf

Graf obrazujący tabele Bergera dla 14 uczestników

Tabele Bergera można też w całości, dla wszystkich kolejek, zobrazować jako graf. Pary pierwszej kolejki są zaznaczone. Pary następnych kolejek otrzyma się przesuwając numery wierzchołków (z wyjątkiem środkowego wierzchołka) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ten sam schemat otrzymać można nie ruszając z miejsc numerów, a przesuwając krawędzie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Inny sposób (zgodny z opisem tworzenia powyżej). Pary pierwszej kolejki są zaznaczone. W każdej następnej kolejce każdy uczestnik (z wyjątkiem umieszczonego pośrodku) "przesuwa się" od swojego aktualnego rywala do następnego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeśli w wyniku przesunięcia wyjdzie, że powinien rozegrać mecz ze sobą samym to gra z rywalem umieszczonym pośrodku (na przykładzie nr 14), a następne kolejki kontynuuje od swojej pozycji.

Polska tabela

System kołowy działa nieco inaczej gdy istotne jest kto jest pierwszym, a kto drugim w parze np. kto jest gospodarzem meczu w grach zespołowych. Naturalne rozwiązanie to mecz i rewanż czyli dwie rundy, w drugiej rundzie kolejność par w kolejkach jest odwrócona. Idealny terminarz przewidywałby naprzemienną grę typu dom, wyjazd, dom, wyjazd itd lub odwrotną wyjazd, dom, wyjazd, dom itd. Taki schemat jest możliwy jedynie dla dwóch zespołów, co łatwo można wykazać (dwie drużyny grające u siebie w tych samych kolejkach nie mogłoby ze sobą zagrać). Oznacza to, że wszystkie drużyny, z wyjątkiem dwóch, przynajmniej raz muszą mieć dwa wyjazdy z rzędu w jednej z rund i dwa domowe mecze z rzędu w drugiej z nich. Stan taki nosi nazwę przeskoku.

W systemie kołowym stworzonym za pomocą tabel Bergera przeskok występuje tylko raz w każdej z rund. Jednak jedna z drużyn (gdy gra 2k drużyn jest to drużyna numer k+1) rozpoczyna od dwóch wyjazdów z rzędu, co uznawane jest za niekorzystne. Problem ten rozwiązuje tak zwana polska tabela (nazwa taka jest używana np w Czechach). Jest to schemat powstały z tabeli Bergera, ale z odwróceniem kolejności par w spotkaniach z udziałem drużyny numer 2k w pierwszych k-1 meczach z jej udziałem. Tak powstały schemat zapewnia równy start (wszystkie drużyny grają tyle samo spotkań u siebie i na wyjeździe w pierwszych 2, 4, 6, ..., p meczach każdej rundy) i równy finisz (wszystkie drużyny grają tyle samo spotkań u siebie i na wyjeździe w ostatnich 2, 4, 6, ..., p meczach każdej rundy), gdzie p jest największą liczbą parzystą mniejszą lub równą k-1.

Zarówno w systemie tworzonym tabelami Bergera jaki i tabelami polskimi możliwe jest wyznaczenie k par derbowych tzn. takich par, że nigdy nie zdarza się by oba zespoły jednocześnie grały u siebie. Jeśli jeden zespół gra w domu to drugi na wyjeździe. Jest to istotne by zapewnić kibicom dwóch drużyn z jednego miasta by zawsze któraś z nich grała u siebie. Ma to także znaczenie dla bezpieczeństwa imprez masowych – wymaga zapewnienia ochrony tylko jednego meczu w takim mieście w jednej kolejce.

Przykłady

pogrubiono zmiany względem tabeli Bergera

dla 6 drużyn

Kolejka A B C
1 6-1 2-5 3-4
2 4-6 5-3 1-2
3 2-6 3-1 4-5
4 6-5 1-4 2-3
5 3-6 4-2 5-1
 • terminarz naprzemienny: dla 1 i 3
 • pary derbowe: 1-3, 2-5, 4-6
 • równy start: w 2 pierwszych kolejkach
 • równy finisz: w 2 ostatnich kolejkach

dla 8 drużyn

Kolejka A B C D
1 8-1 2-7 3-6 4-5
2 5-8 6-4 7-3 1-2
3 8-2 3-1 4-7 5-6
4 8-6 7-5 1-4 2-3
5 3-8 4-2 5-1 6-7
6 8-7 1-6 2-5 3-4
7 4-8 5-3 6-2 7-1
 • terminarz naprzemienny: dla 1 i 4
 • pary derbowe: 1-4, 2-5, 3-7, 6-8
 • równy start: w 2 pierwszych kolejkach
 • równy finisz: w 2 i 4 ostatnich kolejkach

dla 10 drużyn

Kolejka A B C D E
1 10-1 2-9 3-8 4-7 5-6
2 6-10 7-5 8-4 9-3 1-2
3 10-2 3-1 4-9 5-8 6-7
4 7-10 8-6 9-5 1-4 2-3
5 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8
6 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4
7 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9
8 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5
9 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1
 • terminarz naprzemienny: dla 1 i 5
 • pary derbowe: 1-5, 2-6, 3-8, 4-9, 7-10
 • równy start: w 2 i 4 pierwszych kolejkach
 • równy finisz: w 2 i 4 ostatnich kolejkach

dla 12 drużyn

Kolejka A B C D E F
1 12-1 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7
2 7-12 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2
3 12-2 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8
4 8-12 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3
5 12-3 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9
6 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4
7 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10
8 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5
9 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11
10 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
11 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1
 • terminarz naprzemienny: dla 1 i 6
 • pary derbowe: 1-6, 2-7, 3-8, 4-10, 5-11, 9-12
 • równy start: w 2 i 4 pierwszych kolejkach
 • równy finisz: w 2, 4 i 6 ostatnich kolejkach

dla 14 drużyn[edytuj | edytuj kod]

Kolejka A B C D E F G
1 14-1 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8
2 8-14 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 1-2
3 14-2 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9
4 9-14 10-8 11-7 12-6 13-5 1-4 2-3
5 14-3 4-2 5-1 6-13 7-12 8-11 9-10
6 10-14 11-9 12-8 13-7 1-6 2-5 3-4
7 4-14 5-3 6-2 7-1 8-13 9-12 10-11
8 14-11 12-10 13-9 1-8 2-7 3-6 4-5
9 5-14 6-4 7-3 8-2 9-1 10-13 11-12
10 14-12 13-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
11 6-14 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-13
12 14-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7
13 7-14 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1
 • terminarz naprzemienny: dla 1 i 7
 • pary derbowe: 1-7, 2-8, 3-9, 4-11, 5-12, 6-13, 10-14
 • równy start: w 2, 4 i 6 pierwszych kolejkach
 • równy finisz: w 2, 4 i 6 ostatnich kolejkach

dla 16 drużyn[edytuj | edytuj kod]

Kolejka A B C D E F G H
1 16-1 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9
2 9-16 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 1-2
3 16-2 3-1 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10
4 10-16 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 1-4 2-3
5 16-3 4-2 5-1 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11
6 11-16 12-10 13-9 14-8 15-7 1-6 2-5 3-4
7 16-4 5-3 6-2 7-1 8-15 9-14 10-13 11-12
8 16-12 13-11 14-10 15-9 1-8 2-7 3-6 4-5
9 5-16 6-4 7-3 8-2 9-1 10-15 11-14 12-13
10 16-13 14-12 15-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
11 6-16 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-15 13-14
12 16-14 15-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7
13 7-16 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-15
14 16-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8
15 8-16 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1
 • terminarz naprzemienny: dla 1 i 8
 • pary derbowe: 1-8, 2-9, 3-10, 4-11, 5-13, 6-14, 7-15, 12-16
 • równy start: w 2, 4 i 6 pierwszych kolejkach
 • równy finisz: w 2, 4, 6 i 8 ostatnich kolejkach

dla 18 drużyn[edytuj | edytuj kod]

Kolejka A B C D E F G H I
1 18-1 2-17 3-16 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10
2 10-18 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 1-2
3 18-2 3-1 4-17 5-16 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11
4 11-18 12-10 13-9 14-8 15-7 16-6 17-5 1-4 2-3
5 18-3 4-2 5-1 6-17 7-16 8-15 9-14 10-13 11-12
6 12-18 13-11 14-10 15-9 16-8 17-7 1-6 2-5 3-4
7 18-4 5-3 6-2 7-1 8-17 9-16 10-15 11-14 12-13
8 13-18 14-12 15-11 16-10 17-9 1-8 2-7 3-6 4-5
9 5-18 6-4 7-3 8-2 9-1 10-17 11-16 12-15 13-14
10 18-14 15-13 16-12 17-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
11 6-18 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-17 13-16 14-15
12 18-15 16-14 17-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7
13 7-18 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-17 15-16
14 18-16 17-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8
15 8-18 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 16-17
16 18-17 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9
17 9-18 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1
 • terminarz naprzemienny: dla 1 i 9
 • pary derbowe: 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-14, 6-15, 7-16, 8-17, 13-18
 • równy start: w 2, 4, 6 i 8 pierwszych kolejkach
 • równy finisz: w 2, 4, 6 i 8 ostatnich kolejkach

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]This article uses material from the Wikipedia article "System kołowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Sports List

Air sports
• Aerobatics
• Air racing
• Cluster ballooning
• Hopper ballooning

Wingsuit flying
• Gliding
• Hang gliding
• Powered hang glider
• Human powered aircraft
• Model aircraft
• Parachuting
• Banzai skydiving
• BASE jumping
• Skydiving
• Skysurfing
• Wingsuit flying
• Paragliding
• Powered paragliding
• Paramotoring
• Ultralight aviation

Archery
• Field archery
• Flight archery
• Gungdo
• Indoor archery
• Kyūdō
• Popinjay
• Target archery

Ball-over-net games
• Badminton
• Ball badminton
• Biribol
• Bossaball
• Fistball
• Footbag net
• Football tennis
• Footvolley
• Hooverball
• Jianzi
• Padel
• Peteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Sepak takraw
• Sipa
• Throwball
• Volleyball
• Beach volleyball
• Water volleyball
• Paralympic volleyball
• Wallyball
• Ringo


Basketball family
• Basketball
• Beach basketball
• Deaf basketball
• Streetball
• Water basketball
• Wheelchair basketball
• Cestoball
• Korfball
• Netball
• Fastnet
• Indoor netball
• Ringball
• Slamball

Bat-and-ball (safe haven)
• Baseball
• Softball
• Slow pitch
• Fast-pitch softball
• 16-inch softball
• Bat and trap
• British baseball – four posts
• Brännboll – four bases
• Corkball – four bases (no base-running)
• Cricket – two creases
• Indoor cricket
• Limited overs cricket
• One Day International
• Test cricket
• Twenty20
• Danish longball
• Kickball
• Kilikiti
• Lapta – two salos (bases)
• The Massachusetts Game – four bases
• Matball
• Oina
• Old cat – variable
• Over-the-line – qv
• Palant
• Pesäpallo – four bases
• Punchball
• Rounders – four bases or posts
• Scrub baseball – four bases (not a team game per se)
• Stickball – variable
• Stool ball – two stools
• Tee-ball
• Town ball – variable
• Vigoro – two wickets
• Wireball
• Wiffleball

Baton twirling
• Baton twirling

Acro sports
• Ballet
• Dancing
• Cheerleading
• Gymnastics

Performance sports
• Drum corps
• Marching band

Board sports

• Skateboarding
• Scootering
• Casterboarding
• Freeboard (skateboard)
• Longboarding
• Streetboarding
• Skysurfing
• Streetluge
• Snowboarding
• Mountainboarding
• Sandboarding
• Snowkiting
• Surfing
• Wakesurfing
• Bodyboarding
• Riverboarding
• Skimboarding
• Windsurfing
• Wakeboarding
• Kneeboarding
• Paddleboarding

Catch games
• Dodgeball
• Ga-ga
• Keep away
• Kin-Ball
• Newcomb ball
• Quidditch
• Rundown (a.k.a. Pickle)
• Yukigassen

Climbing

• Abseiling
• Aid climbing
• Ice climbing
• Mixed climbing
• Mountaineering
• Rock climbing
• Bouldering
• Deep-water soloing
• Sport climbing
• Traditional climbing
• Other
• Canyoning (Canyoneering)
• Coasteering
• Hiking
• Rope climbing
• Pole climbing

Cycling

• Artistic cycling
• BMX
• Cyclo-cross
• Cross-country mountain biking
• Cycle polo
• Cycle speedway
• Downhill mountain biking
• Dirt jumping
• Enduro mountain biking
• Freestyle BMX
• Hardcourt Bike Polo
• Road bicycle racing
• Track cycling
• Underwater cycling

Skibob
• Skibobbing

Unicycle

• Mountain unicycling
• Unicycling
• Unicycle basketball
• Unicycle hockey
• Unicycle trials
Combat sports: wrestling and martial arts
• Aiki-jūjutsu
• Aikido
• Jujutsu
• Judo
• Brazilian jiu-jitsu
• Sambo (martial art)
• Sumo
• Wrestling
• Amateur wrestling
• Greco-Roman wrestling
• Freestyle wrestling
• Folk wrestling
• Boli Khela
• Collar-and-elbow
• Cornish wrestling
• Dumog
• Glima
• Gouren
• Kurash
• Lancashire wrestling
• Catch wrestling
• Malla-yuddha
• Mongolian wrestling
• Pehlwani
• Professional wrestling
• Schwingen
• Shuai jiao
• Ssireum
• Varzesh-e Pahlavani
• Yağlı Güreş
• Greek wrestling

Striking

• Choi Kwang-Do
• Cockfighting
• Boxing
• Bokator
• Capoeira
• Fujian White Crane
• Karate
• Kenpō
• Kickboxing
• Lethwei
• Muay Thai
• Pradal serey
• Sanshou
• Savate
• Shaolin Kung Fu
• Sikaran
• Silat
• Subak
• Taekkyeon
• Taekwondo
• Taidō
• Tang Soo Do
• Wing Chun
• Zui quan

Mixed or hybrid
• Baguazhang
• Bando
• Bartitsu
• Bujinkan
• Hapkido
• Hwa Rang Do
• Jeet Kune Do
• Kajukenbo
• Kalaripayattu
• Krav Maga
• Kuk Sool Won
• Marine Corps Martial Arts Program
• Mixed martial arts
• Northern Praying Mantis
• Ninjutsu
• Pankration
• Pencak Silat
• Sanshou
• Shidōkan Karate
• Shōrin-ryū Shidōkan
• Shoot boxing
• Shootfighting
• Shorinji Kempo
• Systema
• T'ai chi ch'uan
• Vajra-mushti
• Vale tudo
• Vovinam
• Xing Yi Quan
• Zen Bu Kan Kempo

Weapons
• Axe throwing
• Battōjutsu
• Boffer fighting
• Eskrima
• Egyptian stick fencing
• Fencing
• Gatka
• Hojōjutsu
• Iaidō
• Iaijutsu
• Jōdō
• Jogo do pau
• Jūkendō
• Jittejutsu
• Kendo
• Kenjutsu
• Krabi–krabong
• Kung fu
• Kyūdō
• Kyūjutsu
• Modern Arnis
• Naginatajutsu
• Nguni stick-fighting
• Okinawan kobudō
• Shurikenjutsu
• Silambam
• Sōjutsu
• Sword fighting
• Wushu
• Kumdo
• Wing Chun


Skirmish
• Airsoft
• Laser tag
• Paintball


Cue sports
• Carom billiards
• Three-cushion
• Five-pins
• Balkline and straight rail
• Cushion caroms
• Four-ball (yotsudama)
• Artistic billiards
• Novuss (and cued forms of carrom)
• Pocket billiards (pool)
• Eight-ball
• Blackball (a.k.a. British eight-ball pool)
• Nine-ball
• Straight pool (14.1 continuous)
• One-pocket
• Three-ball
• Seven-ball
• Ten-ball
• Rotation
• Baseball pocket billiards
• Cribbage (pool)
• Bank pool
• Artistic pool
• Trick shot competition
• Speed pool
• Bowlliards
• Chicago
• Kelly pool
• Cutthroat
• Killer
• Russian pyramid
• Snooker
• Sinuca brasileira
• Six-red snooker
• Snooker plus
• Hybrid carom–pocket games
• English billiards
• Bottle pool
• Cowboy
• Obstacle variations
• Bagatelle
• Bar billiards
• Bumper pool
• Table Sports
• Foosball


Equine sports
• Buzkashi
• Barrel racing
• Campdrafting
• Cirit
• Charreada
• Chilean rodeo
• Cross country
• Cutting
• Dressage
• Endurance riding
• English pleasure
• Equitation
• Eventing
• Equestrian vaulting
• Gymkhana
• Harness racing
• Horse racing
• Horseball
• Hunter
• Hunter-jumpers
• Jousting
• Pato
• Reining
• Rodeo
• Show jumping
• Steeplechase
• Team penning
• Tent pegging
• Western pleasure


Fishing
• Angling
• Big-game fishing
• Casting
• Noodling
• Spearfishing
• Sport fishing
• Surf fishing
• Rock fishing
• Fly fishing
• Ice fishing

Flying disc sports

• Beach ultimate
• Disc dog
• Disc golf
• Disc golf (urban)
• Dodge disc
• Double disc court
• Flutterguts
• Freestyle
• Freestyle competition
• Goaltimate
• Guts
• Hot box
• Ultimate

Football

• Ancient games
• Chinlone
• Cuju
• Episkyros
• Harpastum
• Kemari
• Ki-o-rahi
• Marn Grook
• Woggabaliri
• Yubi lakpi
• Medieval football
• Ba game
• Caid
• Calcio Fiorentino
• Camping (game)
• Chester-le-Street
• Cnapan
• Cornish hurling
• Haxey Hood
• Knattleikr
• La soule
• Lelo burti
• Mob football
• Royal Shrovetide Football
• Uppies and Downies
• Association football
• Jorkyball
• Paralympic football
• Powerchair Football
• Reduced variants
• Five-a-side football
• Beach soccer
• Futebol de Salão
• Futsal
• Papi fut
• Indoor soccer
• Masters Football
• Street football
• Freestyle football
• Keepie uppie
• Swamp football
• Three sided football
• Australian football
• Nine-a-side footy
• Rec footy
• Metro footy
• English school games
• Eton College
• Field game
• Wall game
• Harrow football
• Gaelic football
• Ladies' Gaelic football
• Gridiron football
• American football
• Eight-man football
• Flag football
• Indoor football
• Arena football
• Nine-man football
• Six-man football
• Sprint football
• Touch football
• Canadian football
• Street football (American)
• Rugby football
• Beach rugby
• Rugby league
• Masters Rugby League
• Mod league
• Rugby league nines
• Rugby league sevens
• Tag rugby
• Touch football
• Wheelchair rugby league
• Rugby union
• American flag rugby
• Mini rugby
• Rugby sevens
• Tag rugby
• Touch rugby
• Rugby tens
• Snow rugby
• Hybrid codes
• Austus
• Eton wall game
• International rules football
• Samoa rules
• Speedball
• Universal football
• Volata


Golf

• Miniature golf
• Match play
• Skins game
• Speed golf
• Stroke play
• Team play
• Shotgun start

Gymnastics

• Acrobatic gymnastics
• Aerobic gymnastics
• Artistic gymnastics
• Balance beam
• Floor
• High bar
• Parallel bars
• Pommel horse
• Still rings
• Uneven bars
• Vault
• Juggling
• Rhythmic gymnastics
• Ball
• Club
• Hoop
• Ribbon
• Rope
• Rope jumping
• Slacklining
• Trampolining
• Trapeze
• Flying trapeze
• Static trapeze
• Tumbling

Handball family
• Goalball
• Hitbal
• Tchoukball
• Team handball
• Beach handball
• Czech handball
• Field handball
• Torball
• Water polo

Hunting

• Beagling
• Big game hunting
• Deer hunting
• Fox hunting
• Hare coursing
• Wolf hunting

Ice sports
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Curling
• Ice hockey
• Ringette
• Ice yachting
• Figure skating


Kite sports
• Kite buggy
• Kite fighting
• Kite landboarding
• Kitesurfing
• Parasailing
• Snow kiting
• Sport kite (Stunt kite)

Mixed discipline
• Adventure racing
• Biathlon
• Duathlon
• Decathlon
• Heptathlon
• Icosathlon
• Modern pentathlon
• Pentathlon
• Tetrathlon
• Triathlon

Orienteering family
• Geocaching
• Orienteering
• Rogaining
• Letterboxing
• Waymarking

Pilota family
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Jai alai
• Fives
• Eton Fives
• Rugby Fives
• Frisian handball
• Four square
• Gaelic handball
• Jeu de paume
• Palla
• Patball
• Valencian pilota

Racquet (or racket) sports
• Badminton
• Ball badminton
• Basque pelota
• Frontenis
• Xare
• Beach tennis
• Fives
• Matkot
• Padel
• Paleta Frontón
• Pelota mixteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Qianball
• Racketlon
• Racquetball
• Racquets
• Real tennis
• Soft tennis
• Speed-ball
• Speedminton
• Squash
• Hardball squash
• Squash tennis
• Stické
• Table tennis
• Tennis
Remote control
• Model aerobatics
• RC racing
• Robot combat
• Slot car racing

Rodeo-originated
• Bullriding
• Barrel Racing
• Bronc Riding
• Saddle Bronc Riding
• Roping
• Calf Roping
• Team Roping
• Steer Wrestling
• Goat Tying

Running
• Endurance
• 5K run
• 10K run
• Cross-country running
• Half marathon
• Marathon
• Road running
• Tower running
• Ultramarathon
• Sprint
• Hurdles

Sailing / Windsurfing
• Ice yachting
• Land sailing
• Land windsurfing
• Sailing
• Windsurfing
• Kiteboarding
• Dinghy sailing

Snow sports
• Alpine skiing
• Freestyle skiing
• Nordic combined
• Nordic skiing
• Cross-country skiing
• Telemark skiing
• Ski jumping
• Ski touring
• Skijoring
• Speed skiing

Sled sports

• Bobsleigh
• Luge
• Skibobbing
• Skeleton
• Toboggan

Shooting sports
• Clay pigeon shooting
• Skeet shooting
• Trap shooting
• Sporting clays
• Target shooting
• Field target
• Fullbore target rifle
• High power rifle
• Benchrest shooting
• Metallic silhouette
• Practical shooting
• Cowboy action shooting
• Metallic silhouette shooting
Stacking
• Card stacking
• Dice stacking
• Sport stacking

Stick and ball games
• Hornussen

Hockey
• Hockey
• Ball hockey
• Bando
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Moscow broomball
• Field hockey
• Indoor field hockey
• Floorball
• Ice hockey

Ice hockey 
 • Pond hockey
• Power hockey
• Ringette
• Sledge hockey
• Underwater ice hockey
• Roller hockey
• Inline hockey
• Roller hockey (Quad)
• Skater hockey
• Rossall Hockey
• Spongee
• Street hockey
• Underwater hockey
• Unicycle hockey

Hurling and shinty
• Cammag
• Hurling
• Camogie
• Shinty
• Composite rules shinty-hurling

Lacrosse
• Lacrosse
• Box lacrosse
• Field lacrosse
• Women's lacrosse
• Intercrosse


Polo
• Polo
 • Bicycle polo
• Canoe polo
• Cowboy polo
• Elephant polo
• Horse polo
• Segway polo
• Yak polo

Street sports
• Free running
• Freestyle footbag
• Freestyle football
• Powerbocking
• Parkour
• Scootering
• Street workout

Tag games

• British bulldogs (American Eagle)
• Capture the flag
• Hana Ichi Monme
• Hide and seek
• Jugger
• Kabaddi
• Kho kho
• Kick the can
• Oztag
• Red rover
• Tag

Walking
• Hiking
• Backpacking (wilderness)
• Racewalking
• Bushwhacking
• Walking

Wall-and-ball
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Butts Up
• Chinese handball
• Fives
• Gaelic handball
• International fronton
• Jorkyball
• Racquetball
• Squash
• Squash tennis
• Suicide (game)
• Valencian frontó
• Wallball
• Wallyball

Aquatic & paddle sports
• Creeking
• Flyak
• Freeboating
• Sea kayaking
• Squirt boating
• Surf kayaking
• Whitewater kayaking

Rafting
• Rafting
• White water rafting

Rowing
• Rowing (sport)
• Gig racing
• Coastal and ocean rowing
• Surfboat
• Single scull
Other paddling sports
• Dragon boat racing
• Stand up paddle boarding
• Water polo
• Canoe polo
• Waboba

Underwater
• Underwater football
• Underwater rugby
• Underwater hockey

Competitive swimming
• Backstroke
• Breaststroke
• Butterfly stroke
• Freestyle swimming
• Individual medley
• Synchronized swimming
• Medley relay

Kindred activities
• Bifins (finswimming)
• Surface finswimming

Subsurface and recreational
• Apnoea finswimming
• Aquathlon (underwater wrestling)
• Freediving
• Immersion finswimming
• Scuba diving
• Spearfishing
• Snorkelling
• Sport diving (sport)
• Underwater hockey
• Underwater orienteering
• Underwater photography (sport)
• Underwater target shooting
Diving
• Cliff diving
• Diving

Weightlifting
• Basque traditional weightlifting
• Bodybuilding
• Highland games
• Olympic weightlifting
• Powerlifting
• Strength athletics (strongman)
• Steinstossen

Motorized sports
• Autocross (a.k.a. Slalom)
• Autograss
• Banger racing
• Board track racing
• Demolition derby
• Desert racing
• Dirt track racing
• Drag racing
• Drifting
• Folkrace
• Formula racing
• Formula Libre
• Formula Student
• Hillclimbing
• Ice racing
• Kart racing
• Land speed records
• Legends car racing
• Midget car racing
• Monster truck
• Mud bogging
• Off-road racing
• Pickup truck racing
• Production car racing
• Race of Champions
• Rally raid
• Rallycross
• Rallying
• Regularity rally
• Road racing
• Short track motor racing
• Snowmobile racing
• Sports car racing
• Sprint car racing
• Street racing
• Stock car racing
• Time attack
• Tractor pulling
• Touring car racing
• Truck racing
• Vintage racing
• Wheelstand competition

Motorboat racing
• Drag boat racing
• F1 powerboat racing
• Hydroplane racing
• Jet sprint boat racing
• Offshore powerboat racing
• Personal water craft

Motorcycle racing
• Auto Race
• Board track racing
• Cross-country rally
• Endurance racing
• Enduro
• Freestyle motocross
• Grand Prix motorcycle racing
• Grasstrack
• Hillclimbing
• Ice racing
• Ice speedway
• Indoor enduro
• Motocross
• Motorcycle drag racing
• Motorcycle speedway
• Off-roading
• Rally raid
• Road racing
• Superbike racing
• Supercross
• Supermoto
• Supersport racing
• Superside
• Track racing
• Trial
• TT racing
• Free-style moto

Marker sports
• Airsoft
• Archery
• Paintball
• Darts

Musical sports
• Color guard
• Drum corps
• Indoor percussion
• Marching band

Fantasy sports
• Quidditch
• Hunger Games(Gladiating)
• Pod Racing
• Mortal Kombat(MMA)

Other
• Stihl Timbersports Series
• Woodsman

Overlapping sports
• Tennis
• Polocrosse
• Badminton
• Polo

Skating sports
• Aggressive inline skating
• Artistic roller skating
• Figure skating
• Freestyle slalom skating
• Ice dancing
• Ice skating
• Inline speed skating
• Rinkball
• Rink hockey
• Roller derby
• Roller skating
• Short track speed skating
• Skater hockey
• Speed skating
• Synchronized skating

Freestyle skiing
• Snowboarding
• Ski flying
• Skibob
• Snowshoeing
• Skiboarding