powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Ruch jednostajny po okręgu (19204 views - Physics)

Ruch jednostajny po okręgu – ruch po torze o kształcie okręgu z prędkością o stałej wartości, tzn. | v → | = const . {\displaystyle |{\vec {v}}|={\text{const}}.} Ruch jednostajny po okręgu jest ruchem niejednostajnie przyspieszonym, tzn. kierunek i zwrot wektorów przyspieszenia a → {\displaystyle {\vec {a}}} i prędkości v → {\displaystyle {\vec {v}}} zmieniają się cały czas w trakcie ruchu, nie zmieniają się natomiast ich wartości. Ruch jednostajny po okręgu może być także definiowany jako ruch po okręgu ze stałą prędkością kątową ω = | v → | r = const {\displaystyle \omega ={\frac {|{\vec {v}}|}{r}}={\text{const}}}
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Ruch jednostajny po okręgu

Ruch jednostajny po okręgu

Ruch jednostajny po okręguruch po torze o kształcie okręgu z prędkością o stałej wartości, tzn. Ruch jednostajny po okręgu jest ruchem niejednostajnie przyspieszonym, tzn. kierunek i zwrot wektorów przyspieszenia i prędkości zmieniają się cały czas w trakcie ruchu, nie zmieniają się natomiast ich wartości.

Ruch jednostajny po okręgu może być także definiowany jako ruch po okręgu ze stałą prędkością kątową

Wzory w ruchu jednostajnym po okręgu

Zależność położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnym po okręgu wyrażają wzory (r jest promieniem okręgu)

gdzie wartość zależy od początkowego położenia punktu materialnego.

We współrzędnych biegunowych zależności te są szczególnie proste (R oznacza tu promień okręgu, a określa początkowe położenie)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]This article uses material from the Wikipedia article "Ruch jednostajny po okręgu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Physics

Physics, science