powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kinezjologia (10697 views - Medical & Health)

Kinezjologia (gr. kinein – poruszać się i logos – uczyć się) jest gałęzią nauki zajmującą się ruchem ciała człowieka. Główne cele kinezjologii to: zrozumienie psychologicznych i fizjologicznych reakcji ludzkiego organizmu na krótkotrwały i bardzo intensywny wysiłek fizyczny poznanie różnych form adaptacji organizmu ludzkiego na chroniczną lub długotrwałą aktywność fizyczna zrozumienie mechaniki ruchu i opisanie jej cech badanie procesów kontrolujących ruch i czynników wpływających na nabywanie zdolności motorycznych wyjaśnienie psychologicznych efektów fizycznej aktywności na ludzkie zachowanieKinezjologia jest nauką interdyscyplinarną, korzysta z takich dziedzin jak: biologia, chemia, historia, fizyka, psychologia i socjologia.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kinezjologia

Kinezjologia

Ten artykuł dotyczy nauki o poruszaniu się ciała człowieka. Zobacz też: Kinezjologia edukacyjna – terapia zaburzeń ruchowych.

Kinezjologia (gr. kinein – poruszać się i logos – uczyć się) jest gałęzią nauki zajmującą się ruchem ciała człowieka.

Główne cele kinezjologii to:

  • zrozumienie psychologicznych i fizjologicznych reakcji ludzkiego organizmu na krótkotrwały i bardzo intensywny wysiłek fizyczny
  • poznanie różnych form adaptacji organizmu ludzkiego na chroniczną lub długotrwałą aktywność fizyczna
  • zrozumienie mechaniki ruchu i opisanie jej cech
  • badanie procesów kontrolujących ruch i czynników wpływających na nabywanie zdolności motorycznych
  • wyjaśnienie psychologicznych efektów fizycznej aktywności na ludzkie zachowanie

Kinezjologia jest nauką interdyscyplinarną, korzysta z takich dziedzin jak: biologia, chemia, historia, fizyka, psychologia i socjologia.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Kinezjologia", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Medical & Health

3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical