powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Elektrownia (14490 views - Electrical Engineering)

Elektrownia – zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii. Elektrownia jest to obiekt techniczny składający się z jednego lub kilku zespołów urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Elektrownia

Elektrownia

Ten artykuł dotyczy zakładu przemysłowego. Zobacz też: osada Elektrownia w woj. lubuskim lub Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Elektrowniazakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii.

Elektrownia jest to obiekt techniczny składający się z jednego lub kilku zespołów urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej.

Typy elektrowni

Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego:

Podział ze względu na źródło energii pierwotnej:

ponadto wyróżnia się typy:

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Elektrownia", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced