powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Silnik cieplny (21311 views - Mechanical Engineering)

Silnik cieplny – urządzenie (maszyna cieplna), które zamienia energię termiczną (cieplną) w energię mechaniczną (praca) lub elektryczną. Idealizacją silnika cieplnego jest silnik pracujący w cyklu Carnota. Silnik taki ma największą teoretyczną sprawność dla danych temperatur źródeł ciepła górnego i dolnego. Sprawność rzeczywistych silników jest także zależna od temperatury dolnego i górnego źródła ciepła ale mniejsza od sprawności cyklu Carnota. Stosunek sprawności silnika do sprawności obiegu Carnota to sprawność egzergetyczna. Silniki cieplne dzielą się na silniki: o spalaniu wewnętrznym o spalaniu zewnętrznymInny podział ze względu na sposób generowania mocy: silnik objętościowy (tłokowy) silnik przepływowy (turbinowy).Najczęściej spotykanymi w technice silnikami cieplnymi są silniki tłokowe, służące powszechnie do napędu samochodów. Nieco rzadsze zastosowanie ma silnik turbinowy, będący podstawowym źródłem mocy mechanicznej w transporcie lotniczym.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Silnik cieplny

Silnik cieplny

Silnik cieplny

Silnik cieplny – urządzenie (maszyna cieplna), które zamienia energię termiczną (cieplną) w energię mechaniczną (praca)[1][2][3][4][5] lub elektryczną[6].

Idealizacją silnika cieplnego jest silnik pracujący w cyklu Carnota. Silnik taki ma największą teoretyczną sprawność dla danych temperatur źródeł ciepła górnegodolnego. Sprawność rzeczywistych silników jest także zależna od temperatury dolnego i górnego źródła ciepła ale mniejsza od sprawności cyklu Carnota. Stosunek sprawności silnika do sprawności obiegu Carnota to sprawność egzergetyczna.

Silniki cieplne dzielą się na silniki:

Inny podział ze względu na sposób generowania mocy:

Najczęściej spotykanymi w technice silnikami cieplnymi są silniki tłokowe, służące powszechnie do napędu samochodów. Nieco rzadsze zastosowanie ma silnik turbinowy, będący podstawowym źródłem mocy mechanicznej w transporcie lotniczym.

Sprawność

Sprawność silnika odnosi się do ilości pracy użytecznej jaką możemy uzyskać z określonej ilości dostarczonego ciepła.

Z praw termodynamiki mamy:

gdzie
jest pracą odbieraną od silnika. (Jest to wielkość ujemna, kiedy praca jest wykonana przez silnik)
jest ciepłem pobranym z górnego źródła ciepła, stąd jest dodatnie.
jest ciepłem oddanym do chłodnicy. (Jest to wielkość dodatnia jeśli ciepło jest przekazywane do chłodnicy)

Innymi słowy, silnik cieplny pobiera ciepło ze zbiornika ciepła o wysokiej temperaturze, przekształca jego część w użyteczną pracę, a resztę oddaje do chłodnicy.

Ogólnie, sprawność danego procesu przepływu ciepła (niezależnie, czy będzie to chłodziarka, pompa ciepła lub silnik) jest definiowana nieformalnie jako "to co otrzymujesz" do tego "co dostarczasz".

W przypadku silnika, kiedy otrzymujemy pracę mechaniczną, a dostarczamy ciepło

Teoretyczne maksimum sprawności danego silnika cieplnego zależy tylko od temperatur, pomiędzy którymi on pracuje. Sprawność ta jest zwykle obliczana dla idealnego silnika Carnota, jednakże silniki pracujące według innych cykli osiągają także określoną dla danego cyklu maksymalną sprawność zależną od temperatur źródła ciepła i chłodnicy. Maksymalna sprawność danego cyklu osiąga przy odwracalnych przemianach termodynamicznych, kiedy zmiana entropii chłodnicy ma przeciwny znak do zmiany entropii źródła ciepła (tj., ), a łączna entropia układu nie zmienia się. W takim przypadku:

gdzie jest temperaturą bezwzględną źródła ciepła; temperaturą bezwzględną chłodnicy. jest dodatnie, kiedy jest ujemne; w każdym odwracalnym procesie wykonywania pracy entropia cyklu nie wzrasta, ale wysoka entropia źródła ciepła maleje, a rośnie entropia otoczenia (chłodnicy) gdzie oddawane jest ciepło.

Inne definicje

Poniżej podane są mniej powszechne definicje silnika cieplnego.

 • 1964 - polski termodynamik Stanisław Ochęduszko zdefiniował silnik cieplny jako "maszyna, która część dostarczonego ciepła zamienia na pracę mechaniczną i może to czynić bez przerwy"[7].
 • 2001 - definicja Uniwersytetu Bluffton to "urządzenie zmieniające ciepło w inną formę energii"[8].
 1. Douglas C. Giancoli: Physics- Principles with Applications (6th. Ed.). New Jersey, USA: Pearson Education, Inc., 2005, s. 416. ISBN 0-13-060620-0.
 2. IMB Innovation: Silniki cieplne (pol.). [dostęp 19 marca 2008].
 3. Departament Fizyki Uniwersytetu Rutgers, New Jersey: O silniku cieplnym (ang.). [dostęp 10 marca 2008].
 4. Departament Fizyki Uniwersytetu George Mason, Wirginia: Eksperyment z Silnikiem Cieplnym (ang.). [dostęp 10 marca 2008].
 5. Departament Fizyki Uniwersytetu Ohio State, Ohio: Aplikacje praw Termodynamiki (ang.). [dostęp 10 marca 2008].
 6. Departament Fizyki Uniwersytetu Toledo, Ohio: Termodynamika (ang.). [dostęp 10 marca 2008].
 7. Stanisław Ochęduszko, Termodynamika stosowana, rozdział: D. Druga zasada termodynamiki, XIV Obiegi termodynamiczne, Warszawa, Wyd. Naukowo-Techniczne, ss. 127-128, 1974
 8. Daniel J. Berger,Uniwersytet Bluffton, Ohio: Silniki cieplne i wydajność. (ang.). [dostęp 10 marca 2008].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]This article uses material from the Wikipedia article "Silnik cieplny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD