powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Ruch posuwisto-zwrotny (20633 views - Mechanism & Kinematics)

Ruch posuwisto-zwrotny – rodzaj ruchu, w którym ciało porusza się ruchem prostoliniowym po pewnym odcinku. Kierunek ruchu nie ulega zmianie, natomiast jego zwrot zmienia się cyklicznie. W zależności od użytego mechanizmu zmiany te mogą mieć zarówno charakter harmoniczny (tłok na rysunku po prawej) jak też przerywany (zawory na rysunku). Ponieważ w krańcowych punktach ruchu (czasem określanych jako zwrot wewnętrzny i zwrot zewnętrzny) prędkość ciała jest równa zero – na ciało i obiekty z nim związane a będące w ruchu posuwisto-zwrotnym oddziałują przyśpieszenia, mające w wielu przypadkach pokaźną wartość. Stąd zazwyczaj ciała wykonujące taki ruch mają z reguły konstrukcyjnie małą masę własną.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Ruch posuwisto-zwrotny

Ruch posuwisto-zwrotny

Ruch posuwisto-zwrotny – rodzaj ruchu, w którym ciało porusza się ruchem prostoliniowym po pewnym odcinku. Kierunek ruchu nie ulega zmianie, natomiast jego zwrot zmienia się cyklicznie. W zależności od użytego mechanizmu zmiany te mogą mieć zarówno charakter harmoniczny (tłok na rysunku po prawej) jak też przerywany (zawory na rysunku).

Ponieważ w krańcowych punktach ruchu (czasem określanych jako zwrot wewnętrzny i zwrot zewnętrzny) prędkość ciała jest równa zero – na ciało i obiekty z nim związane a będące w ruchu posuwisto-zwrotnym oddziałują przyśpieszenia, mające w wielu przypadkach pokaźną wartość. Stąd zazwyczaj ciała wykonujące taki ruch mają z reguły konstrukcyjnie małą masę własną.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Ruch posuwisto-zwrotny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanism & Kinematics

3D,Geneva double,mechanism,kinematics,rotation,translation