powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Paliwo (11251 views - Transportation - Air Water Earth)

Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest: przez maszynę (silnik cieplny) lub zespół maszyn i urządzeń (siłownia cieplna) do produkcji energii mechanicznej przez kocioł do celów grzewczych lub procesów technologicznych.Najważniejszą cechą paliw jest ich ciepło spalania i wartość opałowa.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Paliwo

Paliwo

Paliwosubstancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:

Najważniejszą cechą paliw jest ich ciepło spalania i wartość opałowa.

Podział paliw

Paliwa ze względu na pochodzenie dzielą się na
Paliwa ze względu na stan skupienia dzielą się na
Paliwa ze względu na zastosowanie dzielą się na
  • paliwa opałowe (do spalania zewnętrznego); paliwa opałowe stałe (węgiel, koks, drewno) nazywane są często krótko określeniem "opał";
  • paliwa napędowe (do spalania wewnętrznego).

Oddzielną grupę stanowi paliwo jądrowe.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Paliwo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht