powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kuchnia indukcyjna (18929 views - Foodservice / Horeca)

Kuchnia indukcyjna – urządzenie służące do gotowania potraw, podgrzewające naczynie w wyniku działania szybkozmiennego pola magnetycznego w dnie naczynia kuchennego. Pod powierzchnią płyty znajdują się cewki wytwarzające szybkozmienne pole magnetyczne. Przemiana energii elektrycznej na cieplną zachodzi w dnie naczynia w wyniku indukowania prądów wirowych oraz nagrzewania ferromagnetyków przez zjawisko histerezy magnetycznej, dlatego na kuchence mogą być stosowane tylko naczynia wykonane z odpowiednich materiałów. Podgrzane w ten sposób naczynie oddaje ciepło potrawie znajdującej się wewnątrz. W szybkości grzania kuchenki indukcyjne są szybsze od tradycyjnych i ceramicznych kuchenek elektrycznych, są bardziej energooszczędne niż kuchenki tradycyjne i ceramiczne, a co w wielu zastosowaniach istotne, pozwalają na precyzyjne sterowanie dostarczaniem energii do gotowania, co nie jest możliwe z użyciem innych metod. Indukcja ogrzewa bezpośrednio naczynia, w których zachodzi gotowanie, dzięki czemu płyta kuchenki ogrzewa się jedynie wtórnie od stojących na niej naczyń i jest znacznie chłodniejsza niż w innych typach kuchenek (podczas gotowania w wodzie zawsze ma poniżej 100 °C), dlatego w kuchenkach indukcyjnych niebezpieczeństwo oparzenia oraz przypalenia potraw, które znalazły się na płycie, jest znacznie mniejsze. Kuchenki indukcyjne posiadają zabezpieczenia wykrywające zbyt małą ilość materiału ferromagnetycznego w zasięgu działania pola grzejnego. W takim wypadku kuchenka wyłącza się automatycznie. Dzięki temu nie ma ryzyka oparzenia w wyniku trzymania w tym miejscu np. łyżeczki lub innych małych stalowych przedmiotów, które mogłyby się błyskawicznie rozgrzać do wysokiej temperatury. Efektem ubocznym działania zabezpieczenia jest wymóg stosowania naczyń o średnicy większej od podanego przez producenta limitu, wynoszącego kilka–kilkanaście centymetrów w zależności od modelu.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kuchnia indukcyjna

Kuchnia indukcyjna

Kuchnia indukcyjna – urządzenie służące do gotowania potraw, podgrzewające naczynie w wyniku działania szybkozmiennego pola magnetycznego w dnie naczynia kuchennego.

Pod powierzchnią płyty znajdują się cewki wytwarzające szybkozmienne pole magnetyczne. Przemiana energii elektrycznej na cieplną zachodzi w dnie naczynia w wyniku indukowania prądów wirowych oraz nagrzewania ferromagnetyków przez zjawisko histerezy magnetycznej, dlatego na kuchence mogą być stosowane tylko naczynia wykonane z odpowiednich materiałów. Podgrzane w ten sposób naczynie oddaje ciepło potrawie znajdującej się wewnątrz.

W szybkości grzania kuchenki indukcyjne są szybsze od tradycyjnych i ceramicznych kuchenek elektrycznych, są bardziej energooszczędne niż kuchenki tradycyjne i ceramiczne, a co w wielu zastosowaniach istotne, pozwalają na precyzyjne sterowanie dostarczaniem energii do gotowania, co nie jest możliwe z użyciem innych metod. Indukcja ogrzewa bezpośrednio naczynia, w których zachodzi gotowanie, dzięki czemu płyta kuchenki ogrzewa się jedynie wtórnie od stojących na niej naczyń i jest znacznie chłodniejsza niż w innych typach kuchenek (podczas gotowania w wodzie zawsze ma poniżej 100 °C), dlatego w kuchenkach indukcyjnych niebezpieczeństwo oparzenia oraz przypalenia potraw, które znalazły się na płycie, jest znacznie mniejsze.

Kuchenki indukcyjne posiadają zabezpieczenia wykrywające zbyt małą ilość materiału ferromagnetycznego w zasięgu działania pola grzejnego. W takim wypadku kuchenka wyłącza się automatycznie. Dzięki temu nie ma ryzyka oparzenia w wyniku trzymania w tym miejscu np. łyżeczki lub innych małych stalowych przedmiotów, które mogłyby się błyskawicznie rozgrzać do wysokiej temperatury. Efektem ubocznym działania zabezpieczenia jest wymóg stosowania naczyń o średnicy większej od podanego przez producenta limitu, wynoszącego kilka–kilkanaście centymetrów w zależności od modelu.

Garnki

Na kuchniach indukcyjnych można używać garnków tylko z dnem wykonanym z odpowiedniego materiału.

Garnki odpowiednie do kuchni indukcyjnych
  • stal lub żeliwo (również emaliowane),
  • dowolny inny materiał z trwale wprasowaną w dno płytą wykonaną z odpowiedniej stali lub żeliwa; takie naczynia zawsze oznaczone są piktogramem oznaczającym przydatność do kuchenek indukcyjnych.

Garnki powinny mieć dno, które przyciąga magnes.

Garnki, których nie można stosować na kuchniach indukcyjnych
  • naczynia kuchenne ze średnicą mniejszą niż zalecana przez producenta,
  • naczynia ceramiczne, szklane,
  • naczynia ze stali nierdzewnej, aluminium, brązu lub miedzi, chyba że wyraźnie zaznaczono jako odpowiednie do kuchni indukcyjnych,
  • naczynia z nóżkami, o wypukłym dnie itp.
This article uses material from the Wikipedia article "Kuchnia indukcyjna", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Foodservice / Horeca

FCSI, HKI, EFCEBIM, food services, food equipement, hotel, recreation, catering, kitchen appliances, dining, cooking, baking, furniture, oven, cafeterias, hospital