powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Prędkość obrotowa (7754 views - Mechanical Engineering)

Prędkość obrotowa ciała (częstotliwość obrotów) – liczba obrotów ciała wykonywanych w jednostce czasu. Stosowana jako parametr charakteryzujący obrót ciał (np. wirnika silnika). Oznaczana jest zazwyczaj literami f lub n. Moc urządzenia jest proporcjonalna do jego prędkości obrotowej. Jednostką najczęściej spotykaną w technice jest rpm, co oznacza liczbę obrotów na minutę [obr./min]. Prędkość obrotowa jest ściśle związana z prędkością kątową oznaczaną przez ω, która określa kąt w radianach zakreślany w ciągu jednostki czasu. Wzór na prędkość obrotową przy danej prędkości kątowej wyraża się następującym wzorem: f = ω 2 π {\displaystyle f={\frac {\omega }{2\pi }}} Jeżeli prędkość kątowa ω nie zmienia się w czasie, to ruch taki nazywa się jednostajnym ruchem obrotowym. Dla zmiennych ruchów obrotowych wielkość ta jest interpretowana jako chwilowa prędkość obrotowa.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Prędkość obrotowa

Prędkość obrotowa

Prędkość obrotowa ciała (częstotliwość obrotów) – liczba obrotów ciała wykonywanych w jednostce czasu. Stosowana jako parametr charakteryzujący obrót ciał (np. wirnika silnika). Oznaczana jest zazwyczaj literami f lub n.

Moc urządzenia jest proporcjonalna do jego prędkości obrotowej. Jednostką najczęściej spotykaną w technice jest rpm, co oznacza liczbę obrotów na minutę [obr./min].

Prędkość obrotowa jest ściśle związana z prędkością kątową oznaczaną przez ω, która określa kąt w radianach zakreślany w ciągu jednostki czasu. Wzór na prędkość obrotową przy danej prędkości kątowej wyraża się następującym wzorem:

Jeżeli prędkość kątowa ω nie zmienia się w czasie, to ruch taki nazywa się jednostajnym ruchem obrotowym. Dla zmiennych ruchów obrotowych wielkość ta jest interpretowana jako chwilowa prędkość obrotowa.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Prędkość obrotowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD