powered by CADENAS

Social Share

Częstotliwość (10312 views - Mechanical Engineering)

Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc [Hz]. Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali. W fizyce częstotliwość oznacza się literą f {\displaystyle f} lub grecką literą ν. Z definicji wynika wzór: f = n t {\displaystyle f={\frac {n}{t}}} gdzie: f {\displaystyle f} – częstotliwość, n {\displaystyle n} – liczba drgań, t {\displaystyle t} – czas, w którym te drgania następują.Z innymi wielkościami wiążą ją następujące zależności: f = 1 T , {\displaystyle f={\frac {1}{T}},} gdzie: T {\displaystyle T} – okres, f = ω 2 π , {\displaystyle f={\frac {\omega }{2\pi }},} gdzie: ω {\displaystyle \omega } – pulsacja (częstość kołowa). Odpowiada ona prędkości kątowej w ruchu po okręgu.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość

Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc [Hz]. Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.

W fizyce częstotliwość oznacza się literą lub grecką literą ν. Z definicji wynika wzór:

gdzie:

– częstotliwość,
– liczba drgań,
– czas, w którym te drgania następują.

Z innymi wielkościami wiążą ją następujące zależności:

gdzie:

okres,

gdzie: pulsacja (częstość kołowa). Odpowiada ona prędkości kątowej w ruchu po okręgu.

Częstotliwość a energia fotonu

Z falą elektromagnetyczną o danej częstotliwości wiąże się rodzaj cząstki elementarnej zwanej fotonem, niosącej najmniejszy, niepodzielny kwant energii tej fali. Prowadzi to do zależności:

gdzie:

stała Plancka,
energia kwantu,
ν – częstotliwość fali.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]This article uses material from the Wikipedia article "Częstotliwość", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD