powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Maszyna do robót ziemnych (33948 views - Mechanical Engineering)

Maszyna do robót ziemnych – maszyna robocza, z reguły ciężka służąca do urabiania gruntów różnej kategorii przez: oddzielanie (odspajanie) warstwy gruntu zwanej urobkiem usuwanie urobku na środki transportowe lub na zwał załadunek urobku przesuwanie urobku zasypywanie urobkiem zagęszczanie urobkuPodział maszyn do robót ziemnych ze względu na sposób urabiania gruntu: maszyny do odspajania i usuwania urobku (koparki) maszyny do ładowania i usuwania urobku (ładowarki) maszyny do odspajania i przesuwania urobku (spycharki, zrywarki, równiarki, zgarniarki) maszyny do zagęszczania urobku (walce i ubijarki)Podział ze względu na ciągłość ruchu: maszyny jednonaczyniowe (ruch przerywany) maszyny wielonaczyniowe (ruch ciągły)Ze względu na rodzaj podwozia: gąsienicowe (ciągniki gąsienicowe) kołowe (ciągniki kołowe, podwozia samochodowe) szynowe kroczące pontonoweZe względu na użycie ciągnika: maszyny uciągowe (proces urabiania odbywa się przy udziale uciągu podwozia) spycharki, zrywarki, zgarniarki, równiarki, ładowarki, koparki wielonaczyniowe do rowów, zagęszczarki walcowe maszyny bezuciągowe (osprzętowe) koparki jednonaczyniowe, wiertnice i młoty, koparki z osprzętem chwytakowym, zgarniakowym, ładowarkowym, układarki rur z osprzętem zgarniakowym lub ubijarkowym maszyny ciągnione (przyczepowe)Odrębną kategorię maszyn stanowią koparki wielonaczyniowe odkrywkowe, sprzęt pomocniczy taki jak wywrotki terenowe (wozidła terenowe). Maszyny ciągnikowe można również wyposażyć w osprzęt nie przeznaczony do robót ziemnych: osprzęt dźwigowy (żuraw gąsienicowy, układarka rur, podnoszenie ładunków ładowarką lub koparką) kafarowy osprzęt do przesuwania taśmociągów osprzęt specjalny (do robót leśnych, nożycowy, widłowy)Przy pracach ziemnych w trudnych warunkach terenowych (podłoża o dużej zwięzłości, lub zmarzliny), gdzie występują duże obciążenia przekraczające siłę uciągu stosuje się wspomaganie urabiania przez wprowadzenie dodatkowych czynników (sprzężone gazy, wibracje, prąd elektryczny). Metody takie są noszą nazwę aktywnych układów urabiania.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Maszyna do robót ziemnych

Maszyna do robót ziemnych

Maszyna do robót ziemnych

Maszyna do robót ziemnychmaszyna robocza, z reguły ciężka służąca do urabiania gruntów różnej kategorii przez:

  • oddzielanie (odspajanie) warstwy gruntu zwanej urobkiem
  • usuwanie urobku na środki transportowe lub na zwał
  • załadunek urobku
  • przesuwanie urobku
  • zasypywanie urobkiem
  • zagęszczanie urobku

Podział maszyn do robót ziemnych ze względu na sposób urabiania gruntu:

Podział ze względu na ciągłość ruchu:

  • maszyny jednonaczyniowe (ruch przerywany)
  • maszyny wielonaczyniowe (ruch ciągły)

Ze względu na rodzaj podwozia:

Ze względu na użycie ciągnika:

Odrębną kategorię maszyn stanowią koparki wielonaczyniowe odkrywkowe, sprzęt pomocniczy taki jak wywrotki terenowe (wozidła terenowe).

Maszyny ciągnikowe można również wyposażyć w osprzęt nie przeznaczony do robót ziemnych:

Przy pracach ziemnych w trudnych warunkach terenowych (podłoża o dużej zwięzłości, lub zmarzliny), gdzie występują duże obciążenia przekraczające siłę uciągu stosuje się wspomaganie urabiania przez wprowadzenie dodatkowych czynników (sprzężone gazy, wibracje, prąd elektryczny). Metody takie są noszą nazwę aktywnych układów urabiania.
This article uses material from the Wikipedia article "Maszyna do robót ziemnych", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD