powered by CADENAS

Social Share

Złom (metalurgia) (8448 views - Plant Design / Ship Yard)

Złom – w metalurgii nazwa przedmiotów metalowych, przeznaczonych do wykorzystania w procesie recyklingu poprzez ich ponowne przetopienie (złomowanie). Do złomu należą np. metalowe odpady produkcyjne, wyroby metalowe nie nadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu, wyeksploatowane samochody (pozbawione elementów niemetalicznych, tzn. tapicerki, uszczelek, płynów itd.), maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie, skorodowane, bądź nienadające się do dalszej, bezpiecznej eksploatacji itp.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Złom (metalurgia)

Złom (metalurgia)

Złom – w metalurgii nazwa przedmiotów metalowych, przeznaczonych do wykorzystania w procesie recyklingu poprzez ich ponowne przetopienie (złomowanie). Do złomu należą np. metalowe odpady produkcyjne, wyroby metalowe nie nadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu, wyeksploatowane samochody (pozbawione elementów niemetalicznych, tzn. tapicerki, uszczelek, płynów itd.), maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie, skorodowane, bądź nienadające się do dalszej, bezpiecznej eksploatacji itp.

Podział złomu

Ze względu na materiał, z którego pochodzi, złom dzieli się na:

Złom stalowy

Złom stalowy ma 2 główne gatunki:

  • Złom wsadowy – złom posiadający takie wymiary, postać i skład chemiczny, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie go jako wsadu w piecach hutniczych.
  • Złom niewsadowy – złom, który musi zostać poddany obróbce termicznej lub mechanicznej dla uzyskania potrzebnych wymiarów, postaci i masy przed wykorzystaniem go jako wsadu w piecu hutniczym.

Jako rodzaje złomu niewsadowego, wyróżnia się m.in.:

  • Złom ciężki – grubość min. 6 mm (np. pręty zbrojeniowe, grube rury).
  • Złom lekki – grubość max. 4 mm (np. blacha).

Złom żeliwny

  • Żeliwny maszynowy – tzw. żeliwo ciemne (np. korpusy silników).
  • Żeliwny handlowy – tzw. żeliwo białe (np. instalacje sanitarne).

Kolor żeliwa wynika z jego właściwości. Dokładniej, zależy od szybkości chłodzenia żeliwa po odlaniu do formy.

Złom metali nieżelaznych

Obejmuje złom:

Osobna kategoria to złom jubilerski.

Złom użytkowy

Złom użytkowy jest to złom, który nadaje się do wykorzystania w celach innych niż jego przetopienie. Jest on sprzedawany przez składnice złomu i punkty skupu na życzenie ich klientów.

Obrót złomem

Obrót złomem ma miejsce w punktach skupu złomu i w składnicach złomu. Dużymi dostawcami złomu są np. producenci z przemysłu metalowego, maszynowego, maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Dostawcami złomu są też gminy (segregacja odpadów). Zbiórka złomu może być źródłem dochodu dla osób prywatnych[1].

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Złom (metalurgia)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Plant Design / Ship Yard

Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign