powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pompa tłokowa (13825 views - Mechanical Engineering)

Pompa tłokowa – rodzaj pompy wyporowej, w której elementem zmieniającym objętość komory pompy jest tłok poruszający się ruchem posuwisto zwrotnym w cylindrze.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Pompa tłokowa

Pompa tłokowa

Pompa tłokowa

Pompa tłokowa – rodzaj pompy wyporowej, w której elementem zmieniającym objętość komory pompy jest tłok poruszający się ruchem posuwisto zwrotnym w cylindrze.

Budowa i zasada działania

Schemat działania pompy tłokowej jednostronnej

Typowa pompa tłokowa jednostronnego działania składa się z komory (cylindra) (1), w której porusza się tłok (4) lub nurnik napędzany tłoczyskiem (5). Komora pompy jest oddzielona od części ssawnej samoczynnym zaworem (zawór ssawny) (3) umożliwiającym przepływ płynu od części ssawnej do komory pompy, a blokującym przepływ w odwrotnym kierunku. Podobnie zawór tłoczny (2) umożliwia jednokierunkowy przepływ z komory pompy do części tłocznej. Tłok wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne na przemian w lewo i w prawo (rysunek). Podczas ruchu w prawo (ruch ssawny), w komorze spada ciśnienie, co powoduje samoczynne zamknięcie zaworu tłocznego (2). Zmniejszenie w komorze ciśnienia otwiera równocześnie zawór ssawny (3) i umożliwia przepływ płynu do komory pompy. Podczas ruchu w lewo (ruch tłoczny), zawór ssawny (3) zamyka się, a otwiera się zawór tłoczny (2). Zawory mogą działać w sposób grawitacyjny (w konfiguracji, jak na rysunku) lub też mogą być wyposażone w mechanizm sprężynowy.

Odmiany konstrukcyjne

W pompach dwustronnego działania tłok rozdziela komorę pompy na dwie części. Ruch tłoka zwiększający ciśnienie w jednej części, zmniejsza równocześnie ciśnienie w drugiej.

Konstruuje się pompy ze stacjonarnym zaworem tłocznym, podczas gdy zaworem ssawnym jest uszczelka zainstalowana na tłoku. Rozwiązanie to jest stosowane np. w ręcznych pompkach rowerowych i pompach w hydraulicznych układach hamulcowych. Ich wydajność jest niewielka.

Podobne konstrukcje z jednym zaworem stosuje się do pomp podnoszących ciecze na niewielkie wysokości np. pompy zęzowe.

Wady i zalety

Zalety[1]:

  • lepsze wykorzystanie energii - duża możliwość zmian obciążeń,
  • możliwość tłoczenia cieczy o bardzo dużej lepkości oraz cieczy lotnych i zawiesin ciała stałego,
  • stała wydajność,
  • nie wymaga zalewania.

Wady[1]:

  • wysokie koszty eksploatacyjne,
  • niewielka wydajność.

Zastosowania

Przed wynalezieniem pomp wirowych pompy tłokowe były głównym rodzajem pomp używanych w technice.

  1. a b Roman Koch, Andrzej Noworyta: Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1992. ISBN 83-204-1210-2.


This article uses material from the Wikipedia article "Pompa tłokowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD