powered by CADENAS

Social Share

Zgazowanie (15768 views - CAD (Plant Design) Dictionary)

Zgazowanie – proces technologiczny polegający na przeprowadzeniu paliwa stałego lub płynnego o dużej zawartości węgla w paliwo gazowe w wyniku rozkładu termicznego wobec kontrolowanej ilości powietrza lub pary wodnej. W trakcie procesu paliwo ulega częściowemu spaleniu. Zgazowaniu najczęściej poddaje się węgle kopalne, ropę naftową i biomasę. Procesy: I generacji: Lurgi, Winkler, Koppers-Totzek II generacji: Texaco, Hygas III generacji: zgazowanie podziemne
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Zgazowanie

Zgazowanie

Zgazowanie – proces technologiczny polegający na przeprowadzeniu paliwa stałego lub płynnego o dużej zawartości węgla w paliwo gazowe w wyniku rozkładu termicznego wobec kontrolowanej ilości powietrza lub pary wodnej. W trakcie procesu paliwo ulega częściowemu spaleniu.

Zgazowaniu najczęściej poddaje się węgle kopalne, ropę naftową i biomasę.

Procesy:

  • I generacji: Lurgi, Winkler, Koppers-Totzek
  • II generacji: Texaco, Hygas
  • III generacji: zgazowanie podziemne

Zgazowanie węgla

 Osobny artykuł: Zgazowanie węgla.

Proces polegający na całkowitej przemianie paliwa w gaz przy użyciu tlenu (powietrza) oraz pary wodnej, następujący przy temperaturze 800–2000 °C i ciśnieniu atmosferycznym lub nadciśnieniu (ok. 2,5 MPa). Ciepło potrzebne do zgazowania węgla otrzymywane jest przez spalenie ok. 30% wsadu węglowego. Proces ten prowadzi się na terenie kopalni lub elektrowni[1].

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Zgazowanie", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

CAD (Plant Design) Dictionary

3D