powered by CADENAS

Social Share

Minutnik (13088 views - Foodservice / Horeca)

Minutnik – urządzenie do odliczania czasu, sygnalizujące – zazwyczaj akustycznie, np. dzwonkiem – upływ nastawionej wcześniej liczby minut. Wykorzystywane m.in. w gospodarstwie domowym, np. w kuchni, gdzie ułatwia dopilnowanie prawidłowego czasu gotowania potraw. Minutniki mechaniczne działają najczęściej na zasadzie wykorzystywania mechanizmu sprężynowego: przekręcenie pokrętła o kąt nastawiany na podziałce wyskalowanej w minutach uruchamia powolny obrót tego pokrętła, który trwa w przybliżeniu tak długo, ile wynika z nastawionej podziałki. Nowsze rozwiązania, elektroniczne i z elektronicznymi wyświetlaczami, umożliwiają zazwyczaj bardziej precyzyjne odmierzanie czasu, z dokładnością do sekund. We współczesnych telefonach komórkowych powszechne jest instalowanie minutników wśród różnych aplikacji pomocniczych, najczęściej niezależnie od stopera.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Minutnik

Minutnik

Minutnik

Minutnik – urządzenie do odliczania czasu, sygnalizujące – zazwyczaj akustycznie, np. dzwonkiem – upływ nastawionej wcześniej liczby minut. Wykorzystywane m.in. w gospodarstwie domowym, np. w kuchni, gdzie ułatwia dopilnowanie prawidłowego czasu gotowania potraw.

Minutniki mechaniczne działają najczęściej na zasadzie wykorzystywania mechanizmu sprężynowego: przekręcenie pokrętła o kąt nastawiany na podziałce wyskalowanej w minutach uruchamia powolny obrót tego pokrętła, który trwa w przybliżeniu tak długo, ile wynika z nastawionej podziałki. Nowsze rozwiązania, elektroniczne i z elektronicznymi wyświetlaczami, umożliwiają zazwyczaj bardziej precyzyjne odmierzanie czasu, z dokładnością do sekund. We współczesnych telefonach komórkowych powszechne jest instalowanie minutników wśród różnych aplikacji pomocniczych, najczęściej niezależnie od stopera.

Linki zewnętrzneThis article uses material from the Wikipedia article "Minutnik", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Foodservice / Horeca

FCSI, HKI, EFCEBIM, food services, food equipement, hotel, recreation, catering, kitchen appliances, dining, cooking, baking, furniture, oven, cafeterias, hospital