powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Puszka elektroinstalacyjna (12436 views - Electrical Engineering)

Puszka elektroinstalacyjna (elektryczna puszka instalacyjna) - osprzęt instalacyjny służący do ochrony połączeń elektrycznych przewodów instalacji elektrycznej lub montażu osprzętu (gniazda elektryczne, łączniki, gniazda teletechniczne). Puszki ze względu na przeznaczenie oraz technologię montażu podzielić można na różne grupy. Pod względem przeznaczenia wyróżniamy puszki połączeniowe (odgałęźniki) oraz do montażu osprzętu. Pod względem technologii montażu wyróżniamy puszki natynkowe oraz wtynkowe. W nowoczesnych instalacjach elektrycznych, zwłaszcza z zastosowaniem elementów automatyki budynkowej, zaczyna stosować się też puszki rozbudowane o dodatkową przestrzeń do zainstalowania modułów elektronicznych (np. sterowanie roletami lub oświetleniem). W budownictwie mieszkalnym puszki używane do montażu osprzętu mogą spełniać jednocześnie funkcje puszek połączeniowych.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Puszka elektroinstalacyjna

Puszka elektroinstalacyjna

Puszka elektroinstalacyjna (elektryczna puszka instalacyjna) - osprzęt instalacyjny służący do ochrony połączeń elektrycznych przewodów instalacji elektrycznej lub montażu osprzętu (gniazda elektryczne, łączniki, gniazda teletechniczne). Puszki ze względu na przeznaczenie oraz technologię montażu podzielić można na różne grupy. Pod względem przeznaczenia wyróżniamy puszki połączeniowe (odgałęźniki) oraz do montażu osprzętu. Pod względem technologii montażu wyróżniamy puszki natynkowe oraz wtynkowe. W nowoczesnych instalacjach elektrycznych, zwłaszcza z zastosowaniem elementów automatyki budynkowej, zaczyna stosować się też puszki rozbudowane o dodatkową przestrzeń do zainstalowania modułów elektronicznych (np. sterowanie roletami lub oświetleniem). W budownictwie mieszkalnym puszki używane do montażu osprzętu mogą spełniać jednocześnie funkcje puszek połączeniowych.

Przykłady puszek elektroinstalacyjnych


  • Mariusz Młyńczak, Nowe uniwersalne puszki do elektroniki, Fachowy elektryk, 3/2012, str.36-37, ISSN 1643-7209,
  • Marek Barański, Instalacyjne puszki natynkowe, Fachowy elektryk, 1/2012, str.42-47, ISSN 1643-7209,
  • Marek Barański, Puszki instalacyjne, Fachowy elektryk, 4/2011, str.30-34, ISSN 1643-7209,
  • Witold Kotlarski, Jerzy Grad, Aparaty i urządzenia elektryczne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, str. 69, 70, ​ISBN 83-02-06581-1​.
This article uses material from the Wikipedia article "Puszka elektroinstalacyjna", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced