powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Spawanie MIG/MAG (21599 views - Basics)

Spawanie MIG/MAG (ang. Metal Inert Gas / Metal Active Gas) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub aktywnych (MAG, metoda 135). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem, a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe i gaz osłonowy, odpowiednie dla różnych metali.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Spawanie MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Nathaniel C. Sheetz).

Spawanie MIG/MAG (ang. Metal Inert Gas / Metal Active Gas) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub aktywnych (MAG, metoda 135)[1]. Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.

W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem, a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe i gaz osłonowy, odpowiednie dla różnych metali.

Parametry spawania

Zastosowanie metody

 • w liniach technologicznych i pracach montażowych
 • do spawania automatycznego i półautomatycznego

Zalety metody

 • dobra jakość spoin
 • duża wydajność
 • możliwość zrobotyzowania metody
 • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach

Wady metody

 • przeznaczona jest wyłącznie do spawania stali niestopowych (MAG)
 • w czasie spawania przy osłonie dwutlenku węgla występuje duży rozprysk metalu (MAG)
 • konieczność stosowania osłony przed wiatrem w czasie spawania na przestrzeni otwartej
 • konieczność odpowiedniego przygotowania brzegów elementów spawanych
 • skłonność do powstawania przyklejeń w złączach spawanych
 • w przypadku spawania ręcznego, jakość połączeń spawanych uzależniona od zdolności manualnych spawacza

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Spawanie MIG/MAG", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Basics

3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted