powered by CADENAS

Social Share

Aparat fotograficzny (18198 views - Consumer products)

Aparat fotograficzny (potocznie aparat) – urządzenie służące do wykonywania zdjęć fotograficznych. Pierwowzorem aparatu fotograficznego było urządzenie nazywane camera obscura. Klasyczny aparat fotograficzny jest urządzeniem przystosowanym do naświetlania materiału światłoczułego, umieszczanego we wnętrzu aparatu w postaci zwiniętej błony, wymiennej kasety z błonami ciętymi lub też kliszy szklanej. Obecnie aparaty fotograficzne na błony małoobrazkowe zostały prawie całkowicie wyparte przez aparaty cyfrowe, gdzie elementem światłoczułym jest matryca z elementami fotoelektrycznymi.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny (potocznie aparat) – urządzenie służące do wykonywania zdjęć fotograficznych. Pierwowzorem aparatu fotograficznego było urządzenie nazywane camera obscura.

Klasyczny aparat fotograficzny jest urządzeniem przystosowanym do naświetlania materiału światłoczułego, umieszczanego we wnętrzu aparatu w postaci zwiniętej błony, wymiennej kasety z błonami ciętymi lub też kliszy szklanej. Obecnie aparaty fotograficzne na błony małoobrazkowe zostały prawie całkowicie wyparte przez aparaty cyfrowe, gdzie elementem światłoczułym jest matryca z elementami fotoelektrycznymi.

Najważniejsze etapy rozwoju

Podstawowe części składowe aparatu klasycznego


Podział aparatów fotograficznych

Ze względu na przeznaczenie:

  • amatorskie (ang. entry level),
  • zaawansowane (ang. midrange),
  • profesjonalne.

Ze względu na rodzaj materiału światłoczułego:

Ze względu na budowę:

Ze względu na rozmiar klatki filmu:

Ze względu na rodzaj sterowania:

Producenci aparatów fotograficznych

Królestwo Polskie

Polscy producenci

Zagraniczni producenci

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Aparat fotograficzny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Consumer products

.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library