powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Low poly (7131 views - 3D File Formats)

Low poly – angielski termin używany do określenia siatki trójwymiarowego modelu w grafice 3D. Obiekt low poly charakteryzuje się tym, że posiada małą liczbę wielokątów. Jednakże jest to termin względny, z uwagi na ciągły postęp w dziedzinie grafiki 3D (dzisiejsze low-poly można by uznać za hi-poly w końcu XX wieku), jak i odnosić się może do tej samej sceny 3D, silnika 3D lub gry komputerowej. Obiekty low poly są wykorzystywane przede wszystkim w aplikacjach generujących grafikę trójwymiarową w czasie rzeczywistym. Liczba możliwych do wyświetlenia wielokątów w danej jednostce czasu jest ograniczona wydajnością komputerów, dlatego trójwymiarowe modele projektowane są, aby osiągnąć kompromis między nią a wrażeniami estetycznymi. Uwzględniane są tutaj możliwości konkretnego silnika renderującego, sposób wykorzystania obiektu oraz jego odległość od obserwatora.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Low poly

Low poly

Low poly – angielski termin używany do określenia siatki trójwymiarowego modelu w grafice 3D. Obiekt low poly charakteryzuje się tym, że posiada małą liczbę wielokątów. Jednakże jest to termin względny, z uwagi na ciągły postęp w dziedzinie grafiki 3D (dzisiejsze low-poly można by uznać za hi-poly w końcu XX wieku), jak i odnosić się może do tej samej sceny 3D, silnika 3D lub gry komputerowej.

Obiekty low poly są wykorzystywane przede wszystkim w aplikacjach generujących grafikę trójwymiarową w czasie rzeczywistym. Liczba możliwych do wyświetlenia wielokątów w danej jednostce czasu jest ograniczona wydajnością komputerów, dlatego trójwymiarowe modele projektowane są, aby osiągnąć kompromis między nią a wrażeniami estetycznymi. Uwzględniane są tutaj możliwości konkretnego silnika renderującego, sposób wykorzystania obiektu oraz jego odległość od obserwatora.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Low poly", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

3D File Formats

3d,file,format,converter,import,export,translate,material,3dprinting,rendering,threejs,webgl,opengl,.ply,.stl,.obj,.mtl