powered by CADENAS

Social Share

Make love, not war (16069 views - History & Epochal Times)

Make love, not war (dosłownie - „Czyń miłość, nie wojnę”) - hasło antywojenne z okresu wojny wietnamskiej. Zostało spopularyzowane przez aktywistów Penelope i Franklina Rosemontów, którzy wydrukowali tysiące odznak z tym napisem, rozprowadzonych w czasie marszu pokojowego w Dniu Matki w 1965. Przyjęte najpierw przez amerykański ruch hipisowski i następnie rozpropagowane po całym świecie. Krytyk z USA Gershon Legman twierdzi, że to on jest autorem tego hasła.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Make love, not war

Make love, not war

Make love, not war (dosłownie - „Czyń miłość, nie wojnę”) - hasło antywojenne z okresu wojny wietnamskiej. Zostało spopularyzowane przez aktywistów Penelope i Franklina Rosemontów, którzy wydrukowali tysiące odznak z tym napisem, rozprowadzonych w czasie marszu pokojowego w Dniu Matki w 1965. Przyjęte najpierw przez amerykański ruch hipisowski i następnie rozpropagowane po całym świecie. Krytyk z USA Gershon Legman twierdzi, że to on jest autorem tego hasła.

  • Kazimierz Jankowski Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej wydanie 2, Warszawa 2003, ​ISBN 83-88875-53-1


This article uses material from the Wikipedia article "Make love, not war", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

History & Epochal Times

3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age