powered by CADENAS

Social Share

Krzyż Zasługi dla Kobiet i Dziewcząt (6985 views - History & Epochal Times)

Krzyż Zasługi dla Kobiet i Dziewcząt (niem. Ehrenkreuz für Frauen und Jungfrauen) – pruskie odznaczenie dla kobiet nadawane w latach 1870–1871 (w czasie wojny francusko-pruskiej).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Krzyż Zasługi dla Kobiet i Dziewcząt

Krzyż Zasługi dla Kobiet i Dziewcząt

Krzyż Zasługi dla Kobiet i Dziewcząt
Ehrenkreuz für Frauen und Jungfrauen

Awers insygniów orderu

Baretka
Ustanowiono 1871
Wycofano 1872
Kruszec żelazo
Powyżej Krzyż Żelazny
Poniżej Odznaka Honorowa Wojskowa

Krzyż Zasługi dla Kobiet i Dziewcząt (niem. Ehrenkreuz für Frauen und Jungfrauen) – pruskie odznaczenie dla kobiet nadawane w latach 1870–1871 (w czasie wojny francusko-pruskiej).

Zarys historii i insygnia

Odznaczenie zostało ustanowione 22 marca 1871 przez króla Prus i cesarza niemieckiego Wilhelma I dla „kobiet, zamężnych i niezamężnych, za pełną ofiarności działalność na froncie i wewnątrz Niemiec przy opiece nad rannymi i chorymi żołnierzami”.

Jednoklasowe odznaczenie było nadawane na wniosek cesarzowej i królowej Augusty przez jej męża. Z wyglądu i kształtu jest bardzo podobne do Żelaznego Krzyża, ale na awersie posiadało u zbiegu ramion emblemat Czerwonego Krzyża zamiast litery „W”, zaś na rewersie koronę królewską, splecione monogramy: „A” i „W” i daty: „1870/1871”. Odznaczenie było noszone nad lewą piersią na damskiej kokardzie, na tzw. wstążce pokojowej Żelaznego Krzyża, a więc białej z dwiema czarnymi bordiurami.

Po zakończeniu wojny 1870-1871 nie było więcej nadawane.

Na odznaczeniu tym wzorowany był Order Czerwonego Krzyża dla Niewiast i Dziewcząt.This article uses material from the Wikipedia article "Krzyż Zasługi dla Kobiet i Dziewcząt", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

History & Epochal Times

3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age