powered by CADENAS

Social Share

Przenośnik śrubowy (16941 views - Tooling)

Przenośnik śrubowy (zwany też ślimakowym lub żmijką) – urządzenie do przemieszczania materiałów sypkich za pomocą śruby obracającej się wewnątrz koryta. Materiał może być transportowany w poziomie, skośnie lub w pionie. Przenośniki śrubowe stosuje się jako urządzenie odbierające materiał spod różnego rodzaju zbiorników i silosów, służą również do dozowana produktu w procesach technologicznych. Dzięki zamkniętej budowie materiał transportowany może być odizolowany od otoczenia.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Przenośnik śrubowy

Przenośnik śrubowy

Przenośnik śrubowy

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Silberwolf (size changed by: Jahobr)).

Przenośnik śrubowy (zwany też ślimakowym lub żmijką) – urządzenie do przemieszczania materiałów sypkich za pomocą śruby obracającej się wewnątrz koryta. Materiał może być transportowany w poziomie, skośnie lub w pionie.

Przenośniki śrubowe stosuje się jako urządzenie odbierające materiał spod różnego rodzaju zbiorników i silosów, służą również do dozowana produktu w procesach technologicznych. Dzięki zamkniętej budowie materiał transportowany może być odizolowany od otoczenia.

Budowa przenośnika

Przenośniki śrubowe dzielą się na dwa rodzaje: z korytem zamkniętym i otwartym. Pierwsze mają zwykle koryto w kształcie rury okrągłej lub litery "U" z pokrywami, zaś drugie – w kształcie litery "U" (bez pokryw).

Przenośnik śrubowy składa się z koryta, wewnątrz którego znajduje się ślimak, czyli wał z nawiniętą powierzchnią śrubową (wstęgą ślimaka). Obracający się wał powoduje przesuwanie się materiału transportowanego. Produkowane są również ślimaki wykonane bez wału – wtedy wstęga musi być na tyle mocna, aby przenieść obciążenia. Koryto jak i ślimak wykonuje się ze stali lub z tworzywa sztucznego. Podstawowa konstrukcja opiera się na tzw. śrubie Archimedesa.

Napęd przenośnika realizowany jest poprzez napędzanie wału ślimaka lub bezpośrednio ślimaka (dla ślimaków bezwałowych).

Podawane dane techniczne

  • długość – odległość pomiędzy zasypem i wysypem, często podaje się również całkowitą długość koryta;
  • średnica – średnica wewnętrzna koryta;
  • skok śruby ślimaka – odległość pomiędzy kolejnymi piórami wstęgi ślimaka;
  • wydajność – zdolność do przemieszczenia danej objętości w określonej jednostce czasu.


This article uses material from the Wikipedia article "Przenośnik śrubowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Tooling

tooling,tool,drill,cam,manufacturing