powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Pochodnia gazowa (11829 views - Environmental Protection)

Pochodnia gazowa – urządzenie, zwykle w kształcie komina, spalające gaz niezagospodarowywany (w ogóle), bądź którego nadmiar w danej chwili jest niemożliwy (lub niecelowy) do zagospodarowania lub zmagazynowania. Spotykana w instalacjach wydobywczych ropy naftowej, w rafineriach, koksowniach, zakładach chemicznych, na wysypiskach śmieci. Spalanie gazu w pochodniach stosuje się głównie z dwóch powodów: zabezpieczenia otoczenia (lokalnego) przed skutkami niekontrolowanej migracji gazu, tj. np. przed wybuchem, zatruciami, odorem; globalnej ochrony środowiska - przez zastąpienie emisji bardziej szkodliwych gazów palnych emisją mniej szkodliwych spalin. W pochodniach otwartych spalanie gazu następuje na wylocie, w pochodniach zamkniętych spalanie gazu zachodzi we wlotowej (dolnej) części pochodni.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Pochodnia gazowa

Pochodnia gazowa

Pochodnia gazowa – urządzenie, zwykle w kształcie komina, spalające gaz niezagospodarowywany (w ogóle), bądź którego nadmiar w danej chwili jest niemożliwy (lub niecelowy) do zagospodarowania lub zmagazynowania.

Spotykana w instalacjach wydobywczych ropy naftowej, w rafineriach, koksowniach, zakładach chemicznych, na wysypiskach śmieci.

Spalanie gazu w pochodniach stosuje się głównie z dwóch powodów:

  • zabezpieczenia otoczenia (lokalnego) przed skutkami niekontrolowanej migracji gazu, tj. np. przed wybuchem, zatruciami, odorem;
  • globalnej ochrony środowiska - przez zastąpienie emisji bardziej szkodliwych gazów palnych emisją mniej szkodliwych spalin.

W pochodniach otwartych spalanie gazu następuje na wylocie, w pochodniach zamkniętych spalanie gazu zachodzi we wlotowej (dolnej) części pochodni.This article uses material from the Wikipedia article "Pochodnia gazowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Environmental Protection

Environment Ecology