powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Projektowanie współbieżne (6333 views - CAD & CAM (Mechanical) Dictionary)

Projektowanie współbieżne (ang. concurrent engineering, CE) – dziedzina równoległego, zintegrowanego i przewidującego skutki, projektowania produkcji.
Go to Article

Projektowanie współbieżne

Projektowanie współbieżne

Projektowanie współbieżne (ang. concurrent engineering, CE) – dziedzina równoległego, zintegrowanego i przewidującego skutki, projektowania produkcji.

Opis

Metodyka równoległego i zintegrowanego projektowania produkcji pozwala na poprawę konkurencyjności wyrobu poprzez zmniejszenie kosztów, zapewnienie jakości i skrócenie czasu przygotowania produkcji.

Projektowanie CE jest rozwinięciem koncepcji projektowania sytuacyjnego (systemowego) z wyraźnym ukierunkowaniem na paradygmat 6E.

Zmniejszenie kosztów całkowitych ∆K i skrócenie czasu ∆t przy projektowaniu współbieżnym CE wynika z wolniejszego rozwoju tradycyjnego projektowania sekwencyjnego sztucznie podzielonego na pojedyncze fazy o określonych czasach i składającego się z oddzielnych kroków. Czas zakończenia projektowania przy CE musi być zaplanowany.This article uses material from the Wikipedia article "Projektowanie współbieżne", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

CAD & CAM (Mechanical) Dictionary

3D,Models,Catalogs,Drawings,Library,Symbols,Objects,OEM