powered by CADENAS

Social Share

Cysterna (transport) (20384 views - Transportation - Air Water Earth)

Cysterna – zgodnie z ADR oznacza zbiornik do przewozu cieczy, gazów lub ciał stałych wraz z jego wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym. Określenie to użyte samodzielnie oznacza: kontener – cysternę, cysternę przenośną – cysterna o konstrukcji umożliwiającej jej przenoszenie w stanie napełnionym i umieszczanie na pojeździe lub statku, a jej pojemność jest większą niż 450 l, jeżeli jest ona używana do przewozu materiałów klasy 2: określenie to nie obejmuje pojazdu – cysterny drogowej i kolejowej, niemetalowej cysterny, DPPL, butli do gazu i dużych naczyń, cysternę odejmowalną – cysterna o pojemności większej niż 450 l inna niż cysterna stała, przenośna, kontener – cysterna, element pojazdu – baterii lub MEGC; przemieszczanie jej może się odbywać tylko w stanie opróżnionym, cysternę stałą – cysterna konstrukcyjnie trwale przymocowana do pojazdu, lub stanowiąca nieodłączną część ramy pojazdu, tj. pojazdu samochodowego lub przyczepy (naczepy) o pojemności większej niż 1000 l cysterna zamknięta hermetycznie – cysterna, której otwory są zamykane hermetycznie i która nie jest wyposażona w zawory bezpieczeństwa, płytki bezpieczeństwa i inne podobne urządzenia; niemniej cysterna wyposażona w zawory bezpieczeństwa poprzedzone płytką bezpieczeństwa jest uważana za zamkniętą hermetycznie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Cysterna (transport)

Cysterna (transport)

Cysterna – zgodnie z ADR oznacza zbiornik do przewozu cieczy, gazów lub ciał stałych wraz z jego wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym.

Określenie to użyte samodzielnie oznacza:

  • kontenercysternę,
  • cysternę przenośną – cysterna o konstrukcji umożliwiającej jej przenoszenie w stanie napełnionym i umieszczanie na pojeździe lub statku, a jej pojemność jest większą niż 450 l, jeżeli jest ona używana do przewozu materiałów klasy 2: określenie to nie obejmuje pojazdu – cysterny drogowej i kolejowej, niemetalowej cysterny, DPPL, butli do gazu i dużych naczyń,
  • cysternę odejmowalną – cysterna o pojemności większej niż 450 l inna niż cysterna stała, przenośna, kontener – cysterna, element pojazdu – baterii lub MEGC; przemieszczanie jej może się odbywać tylko w stanie opróżnionym,
  • cysternę stałą – cysterna konstrukcyjnie trwale przymocowana do pojazdu, lub stanowiąca nieodłączną część ramy pojazdu, tj. pojazdu samochodowego lub przyczepy (naczepy) o pojemności większej niż 1000 l
  • cysterna zamknięta hermetycznie – cysterna, której otwory są zamykane hermetycznie i która nie jest wyposażona w zawory bezpieczeństwa, płytki bezpieczeństwa i inne podobne urządzenia; niemniej cysterna wyposażona w zawory bezpieczeństwa poprzedzone płytką bezpieczeństwa jest uważana za zamkniętą hermetycznie.


Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Cysterna (transport)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht