powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Lokomotywa (20841 views - Transportation - Air Water Earth)

Lokomotywa – pojazd szynowy z własnym napędem, przeznaczony do ciągnięcia lub pchania innych pojazdów (wagonów) po torach.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


  

Lokomotywa

Lokomotywa

Lokomotywa

Licensed under GNU Free Documentation License (Michał Derela).

Ten artykuł dotyczy pojazdu. Zobacz też: Lokomotywa, wiersz Juliana Tuwima.

Lokomotywapojazd szynowy z własnym napędem, przeznaczony do ciągnięcia lub pchania innych pojazdów (wagonów) po torach[1].

Charakterystyka

Lokomotywa w zasadzie nie przewozi ładunków (choć istnieją lokomotywy zawierające przedział bagażowy), zaś w przypadku rozbudowania o pomieszczenia służące do przewozu osób jest to wagon silnikowy.

Lokomotywa może być jedno-, dwu- lub wieloczłonowa. Czasem nosi nazwę głowicy napędowej (lokomotywa zespołowa), jeżeli stanowi integralną część składu pociągu (np. ICE lub TGV).

Moce silników zainstalowanych w lokomotywach dochodzą do 25 000 kW. Typowa moc lokomotywy ciągnącej pociąg pasażerski to 1000–4000 kW, zaś jednostki napędowe zainstalowane w składach klasy TGV mają moc (w zależności od napięcia w trakcji) od 3400 do 12 200 kW.

Podział

Zależnie od sposobu napędu lokomotywy dzieli się na[2]:

Zależnie od przeznaczenia eksploatacyjnego lokomotywy dzieli się na[3]:

 • pasażerskie (czasem z podziałem na osobowe – np. EP02 i pospieszne – np. EP09)
 • towarowe, np. ET41 czy ET22
 • manewrowe, np. SM42 czy EM10
 • uniwersalne (do pociągów pasażerskich i towarowych), np. SU45 czy EU07

Symbole rodzaju oraz przeznaczenia lokomotyw stosowanych obecnie w Polsce

 • SM – Spalinowóz Manewrowy
 • SP – Spalinowóz Pasażerski
 • SU – Spalinowóz Uniwersalny (lokomotywa przystosowana do prowadzenia pociągów towarowych i pasażerskich z możliwością ogrzewania składu)
 • ST – Spalinowóz Towarowy
 • EP – Elektrowóz Pasażerski
 • EU – Elektrowóz Uniwersalny
 • ET – Elektrowóz Towarowy
 • EM – Elektrowóz Manewrowy
 • O – parowóz Osobowy
 • P – parowóz Pośpieszny
 • T – parowóz Towarowy
 • K - (jako druga litera w oznaczeniu parowóz "kusy" (tendrzak) np. TKt48, OKl27.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "Lokomotywa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht