powered by CADENAS

Social Share

Schemat elektryczny (20631 views - CAE (Electrical))

Schemat elektryczny – rysunek techniczny elektryczny przedstawiający w jaki sposób obiekt lub jego elementy funkcjonalne są współuzależnione i połączone.
Go to Article

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny

Schemat elektrycznyrysunek techniczny elektryczny przedstawiający w jaki sposób obiekt lub jego elementy funkcjonalne są współuzależnione i połączone.

Klasyfikacja

Według Polskiej Normy PN-79/E-01244 schematy elektryczne klasyfikuje się w czterech grupach (1, 2, 3, 4), a wewnątrz tych grup w typach (101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 403). Oznaczenie kodowe zastępuje nazwę klasyfikacyjną schematu, np. schemat 101 oznacza schemat strukturalny. Podział ten przedstawia się następująco:

  • Sapiński T., Michel K.: Rysunek Techniczny Elektryczny, WNT, Warszawa 1987.
  • PN-79/E-01244 Rysunek techniczny elektryczny. Klasyfikacja. Nazwy i określenia.


This article uses material from the Wikipedia article "Schemat elektryczny", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

CAE (Electrical)

Schematics,Symbols,CAE,Electrotechnique,Electrical